Het is een gekkenhuis op financiële markten, als je kijkt naar de rentestanden. Minister Wopke Hoekstra kan bijvoorbeeld voor 10 jaar lenen tegen een marktrente van 0,07 procent! Dit heeft ook impact op de hypotheekrente.

De ultralage rentes zijn vanuit macro-perspectief bekeken niet een heel goed teken: beleggers zoeken veiligheid en parkeren hun geld bij betrouwbare overheden, ook al levert dat niets op. Dat duidt op vrees voor een economische groeivertraging.

Maar voor huiseigenaren met een hypotheek die naar hun eigen portemonnee kijken, zijn de lage hypotheekrentes uiteraard een dikke plus.

We lichten hieronder vier belangrijke trends uit.


Gemiddelde hypotheekrente ligt op absoluut bodemniveau

In de bovenstaande grafiek van intermediair De Hypotheekshop is een gemiddelde genomen van hypotheekrentes voor 5, 10 ,20 en 30 jaar vast (mét en zonder NHG-verzekering). Deze gemiddelde hypotheekrente is gezakt naar 2,44 procent, een absoluut laagterecord.

Gelet op de ontwikkeling op financiële markten verwacht onder meer intermediair De Hypotheker dat zowel kortlopende als langlopende hypotheekrentes voorlopig laag blijven, dus op de huidige bodemniveaus.


Langlopende hypotheekrentes springen eruit

De hypotheekrente voor 20 jaar vast is op een nieuwe diepteunt beland

Afgelopen week liet intermediair Van Bruggen Adviesgroep zien dat renterecords vooral betrekking hebben op lange rentevaste perioden.

Zo heeft bijvoorbeeld de 20-jarige hypotheekrente zonder NHG-verzekering een absoluut dieptepunt bereikt, terwijl de 20-jarige rente voor hypotheken met NHG nog een fractie boven het bodemniveau van oktober 2016 zit.


Daling langlopende rentes leidt niet tot langer vastzetten van hypotheekrente

Hoewel langlopende hypotheekrentes in het eerste kwartaal van dit jaar verder zijn gedaald, reageren huiseigenaren daar niet op door de rente steeds langer vast te zetten.

Intermediair De Hypotheekshop merkt in de nieuwsbrief van deze week op dat de gemiddelde rentevaste periode in de eerste drie maanden van dit jaar gelijk is gebleven op 16,5 jaar. Hypotheken met een NHG-verzekering worden het langst vast gezet op gemiddeld 18,6 jaar.

In de bovenstaande grafiek van HDN, een leverancier van hypotheeksoftware, is te zien dat 10 jaar vast en 20 jaar vast veruit de populairste rentevaste periodes zijn bij hypotheekaanvragen.


Fors verschil laagste en hoogste rente

Gemiddelde hypotheekrentes zeggen natuurlijk niet alles. Tussen geldverstrekkers kunnen er bij dezelfde rentevaste periode forse verschillen zijn. Dat kan te maken hebben met aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het meenemen van de rente bij een verhuizing.

Maar het kan ook zijn dat geldverstrekkers op een specifieke rentevaste periode willen concurreren en daar een scherpe hypotheekrente bieden.

Als voorbeeld in de grafiek hierboven is het verschil tussen de hoogste en laagste hypotheekrente voor 10 jaar vast genomen. Te zien is dat dit bij hypotheken met NHG-garantie 0,76 procentpunt bedraagt. Voor een hypotheek die maximaal 80 procent van de woningwaarde bedraagt, is dit verschil 0,86 procentpunt.


Lees meer over hypotheken: