• Het aantal hypotheekaanvragen in oktober ligt 30 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
  • Vooral het aantal oversluiters is sterk gegroeid. Mogelijk willen zij profiteren van de huidige lage rente, die inmiddels stijgende is.
  • Een groot deel van de oversluiters is ouder dan 60 jaar.

De hypotheekmarkt wordt overspoeld met oversluiters die mogelijk nog willen profiteren van de huidige lage hypotheekrente, die inmiddels stijgende is.

In oktober werden 58.500 hypotheken aangevraagd, 30 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar toen het aantal aanvragen op 45.264 lag, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag.

Alleen in maart 2020 was er een vergelijkbaar aantal aanvragen, omdat toen de coronapandemie toesloeg en de gevolgen voor de rentestand en economie onzeker waren.

De reden voor de huidige hausse heeft waarschijnlijk te maken met de renteverhogingen die een groot aantal aanbieders eind oktober heeft aangekondigd. Sinds medio oktober is sprake van een serie renteverhogingen instapjes van 0,05 tot 0,1 procentpunt.

Lees ook: Hypotheekrente: tweede golf van verhogingen en einde rentestijging is nog niet in zicht

Opvallend is de sterke groei van het aantal oversluiters, ofwel huiseigenaren die de hypotheek aanpassen zonder dat ze verhuizen. Het zijn vooral ouderen die de hypotheek oversluiten, merkt HDN op.

In vergelijking met 2020 komen dubbel zoveel hypotheekaanvragen van oudere huizenbezitters die hun hypotheek willen oversluiten. Zestigplussers spannen de kroon met bijna 7.000 hypotheekaanvragen in oktober, tegen 3.500 aanvragen van deze groep in 2020.

Bron: HDN
Bron: HDN

Volgens HDN is dit een teken dat ouderen langer in hun woning blijven wonen, wat op zich niet gunstig is voor de doorstroming op de woningmarkt.

Lees ook: Starters hebben steeds minder kansen op de huizenmarkt – de doorstroom van 50-plussers is cruciaal bij het oplossen van de woningcrisis

In oktober kwamen 12.000 hypotheekaanvragen van starters, dat ligt in lijn met het niveau van de afgelopen vier jaar. Maar aangezien het aantal hypotheekaanvragen sterk is gestegen, betekent dit dat starters steeds minder vaak een voet tussen de deur krijgen.

Sinds 2017 is het aandeel van starters bij de hypotheekaanvragen sterk afgenomen. In oktober belandde dit aandeel op een dieptepunt van 21 procent (lichtgroene lijn in de grafiek hieronder).

Bron: HDN
Bron: HDN

Lees meer over hypotheken: