De huizenmarkt die weliswaar tekenen van afkoeling laat zien, baart veel Nederlanders nog steeds kopzorgen vanwege de nog altijd hoge prijzen. Een deel overweegt daarom rigoureuze beslissingen te nemen, zoals van baan wisselen en verhuizen naar goedkopere gebieden.

Dat komt naar voren in onderzoek van Panel Inzicht namens de Nationale Vacaturebank. Uit de enquête waarin 1.500 Nederlanders werd gevraagd naar hun ervaringen met de woningmarkt en hun werk, blijkt dat 40 procent van de werkenden momenteel overweegt om van baan te wisselen. Bijna 3 op de 10 geeft de huizenmarkt als reden op om van werkgever te veranderen.

Meer dan de helft van de ondervraagden (54,8 procent) maakt zich zorgen over de huizenprijzen. Dat percentage is hoger onder huurders (66 procent) dan mensen die al een koopwoning bezitten (51 procent). In de huidige markt hebben huurders te maken met hoge huren die ook nog eens stijgen, terwijl huiseigenaren de waarde van hun woning zien stijgen en de overwaarde kunnen inzetten als ze verhuizen naar een andere koopwoning.

De huizenmarkt vertoont nu wel tekenen van afkoeling, maar de prijzen stijgen dit jaar nog met zo’n 15 procent, verwacht ABN Amro. De gemiddelde huizenprijs bedraagt nu een dikke 448.000 euro, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM over het tweede kwartaal van 2022. In 2019 legden huizenkopers gemiddeld nog zo’n 308.000 euro neer voor een koopwoning, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gemiddelde verkoopprijs kunnen veel mensen niet opbrengen. Het gemiddelde inkomen is volgens het CBS 32.400 euro per jaar. Pas met een jaarinkomen van zo'n 80.000 euro per jaar, oftewel een maandsalaris van ongeveer 6.000 euro, komt de maximale hypotheek in de buurt van de gemiddelde verkoopprijs.

Lees ook: Starters zien het somber in op de huizenmarkt: zoveel is hun maximale hypotheek geslonken binnen enkele maanden

Ondertussen stijgen de salarissen lang niet zo hard als de huizenprijzen. Waar de brutolonen tussen 2013 en 2020 met een kwart stegen, namen de huizenprijzen in diezelfde periode met maar liefst ruim vijftig procent toe.

Huizenprijzen verschillen sterk per regio

Per regio kunnen de huizenprijzen echter sterk uiteenlopen. Zo is in het tweede kwartaal van 2022 Delfzijl en omgeving met een gemiddelde transactieprijs van 248.000 euro de goedkoopste regio, terwijl agglomeratie Haarlem met een gemiddelde verkoopprijs van 644.000 euro het duurst is, blijkt uit de NVM-cijfers.

Mensen die in hun eigen regio geen voet tussen de deur krijgen, kunnen dus mogelijk wel elders hun slag slaan. In Noord-Holland, waar het gat tussen de huizenprijzen en salarissen het grootst is, is ook het percentage dat van baan wil veranderen het grootst, blijkt uit het onderzoek van Nationale Vacaturebank. Terwijl in Zeeland, waar het gat het kleinst is, het kleinste aandeel werkenden van werkgever wil veranderen.

Ook komt in de enquête naar voren dat ongeveer 19 procent van de ondervraagden die actief naar een huis zoeken, dit hoofdzakelijk buiten de eigen provinciegrenzen doet.

Van de ondervraagden zegt 15,5 procent actief op zoek te zijn, terwijl bijna 35 procent aangeeft de wens te hebben om een ander huis te kopen. Het lijkt er dus op dat een deel van de ondervraagden de aankoop van een nieuwe woning al dan niet voorlopig in de ijskast heeft gezet.

Veel Nederlanders zien dat hun huidige woonwens momenteel niet haalbaar is. Bijna 40 procent zegt geen woning te kunnen betalen die aan de wensen voldoet. Wederom is dit percentage bij huurders (54 procent) hoger en bij doorstromers (28 procent) lager.

In plaats van een huis buiten de regio te zoeken dat aan de woonwensen voldoet, kan een hoger salaris wellicht ook de kansen op de woningmarkt vergroten, oppert Nationale Vacaturebank. De acties die de ondervraagden willen ondernemen voor een hoger salaris verschillen echter per provincie.

Zo wil slechts 5,1 procent van de ondervraagden in Friesland verder reizen voor een hoger salaris, terwijl in Groningen 16,3 procent hiertoe bereid is. En in Noord-Holland wil 10,7 procent (flexibel) thuiswerken wel opgeven voor meer loon, terwijl in Limburg 5,4 procent dit ziet zitten.

In het onderstaande artikel zocht Business Insider uit hoe dichtbij je werk wonen zich verhoudt tot verder weg wonen, als je rekening houdt met de huizenprijzen, reiskosten, vergoedingen en thuiswerkdagen.

LEES OOK: Duur wonen in de Randstad dichtbij je werk, of verhuizen, meer reizen en thuiswerken: zo kunnen de maandlasten uitpakken