• De Nederlandse huizenmarkt is duidelijk overspannen met extreme prijsstijgingen, starters die bijna geen woning meer kunnen kopen en een te weinig divers aanbod op de huurmarkt.
  • Business Insider vroeg lezers welke maatregelen zij zien zitten, op basis van negen voorstellen voor hervorming van de huizenmarkt.
  • Beperkingen voor de aankoop van huizen door beleggers, meer woningen bouwen en de Bernhard-taks voor verhuurders blijken populair.

Nederlandse huizenprijzen stijgen ongekend hard en het einde lijkt nog niet in zicht. Dat gaat aan de ene kant gepaard met flinke vermogenswinsten voor huiseigenaren, maar zorgt ook voor stress onder starters die nauwelijks een betaalbare woning meer kunnen kopen.

De concurrentie met beleggers die panden kopen om te verhuren is groot. Op de huurmarkt is er daarbij, vooral in de grote steden, krapte in het middensegment van huren die iets boven de sociale huurgrens van 752 euro per maand liggen.

Tal van voorstellen om de situatie te verbeteren doen de ronde – zie bijvoorbeeld hier, en hier en hier – waarbij het aan een nieuw kabinet is om knopen door te hakken. 

Business Insider vroeg lezers deze week aan de hand van 9 stellingen welke maatregelen zij zien zitten. De poll werd tot nog toe 1.145 keer ingevuld. Meerdere antwoorden waren mogelijk en in totaal is er ruim 3.000 keer een optie aangevinkt.

De tabel hieronder laat zien welke antwoorden door het grootste percentage van de respondenten zijn ingevuld. Dit is niet noodzakelijk een representatieve doorsnee van de bevolking, maar geeft wel een impressie van de mening van de respondenten.

Wat blijkt? Drie maatregelen springen eruit. Het meest populair blijken maatregelen die gemeenten vanaf 2022 kunnen nemen om een zelfwoonplicht op te leggen bij de aankoop van woningen. Op die manier worden aankopen van huizen door beleggers beperkt.

Nummer twee is: meer huizen bouwen! En op de derde plaats komt de Bernhard-taks, een voorstel van de PvdA om huurinkomsten vanaf een bezit van 5 huizen extra te belasten.

De minst populaire maatregel? Verdere verhoging van de overdrachtsbelasting, ofwel de 'verhuistaks'.

LEES OOK: De teugels worden aangetrokken voor woningbeleggers – hier moet je opletten als je toch pandjesprins wilt worden