Rond de jaarwisseling spelen tal van zaken die een verschil kunnen maken voor je vermogen, en daarmee voor de belasting die je betaalt in box 3 van de inkomstenbelasting.

Dat geldt ook als je een huis koopt of verkoopt en de overdracht vindt vlak voor of ná het nieuwe jaar plaats.

Eerst een kleine opfrisbeurt wat betreft de belasting in box 3. Die wordt geheven op basis van een fictief rendement, waarbij het uitgangspunt is dat kleine vermogens een lager rendement opleveren, omdat dit vooral spaargeld betreft. Voor hogere vermogens gaat de fiscus uit van een hoger rendement.

De Belastingdienst werkt per vermogensdeel met een bepaald fictief rendement waarover vervolgens 30 procent belasting wordt geheven. Die berekening vergt een aantal stappen.

In 2018 betaal je over de eerste 30.000 euro aan spaargeld en beleggingen geen belasting. Vervolgens is het effectieve tarief (dus wat je daadwerkelijk betaalt over het vermogensdeel) als volgt ingedeeld:

In 2019 ziet dit plaatje er zo uit, waarbij de vrijstelling is verhoogd tot 30.360 euro:

Dan terug naar de stand van je vermogen rond de jaarwisseling. De peildatum is 1 januari van het nieuwe jaar. Wie in december z'n vermogen weet te drukken, krijgt dus te maken met een lager belastbaar vermogen in het nieuwe jaar. Dit is ook relevant voor huizen die rond de jaarwisseling van eigenaar veranderen.

Huis kopen of verkopen: let op box 3

Verkoop je bijvoorbeeld je huis en vloeit de opbrengst niet nog voor de jaarwisseling naar een nieuwe eigen woning, dan kan het verstandig zijn om de overdracht over de jaarwisseling heen te tillen. Anders moet je het geld dat op je bankrekening staat opgeven als vermogen in box 3.

Gebruik je het geld wel nog vóór 1 januari voor een nieuw huis, dan is er niks aan de hand.

Koop je een huis met (deels) eigen geld, dan kan het juist slim zijn om de overdracht nog vóór 1 januari te laten plaatsvinden, omdat je dan je vermogen in box 3 drukt.

Uiteraard moet de verkoper hier wel mee akkoord gaan. Hij heeft wellicht een tegenovergesteld belang.

Lees hier verder voor het overzicht van fiscale eindejaarstips voor je huis en vermogen »