Zaterdag 7 april is het Open Huizen Dag en zullen drommen huizenzoekers de deur platlopen bij de schaarse koopwoningen die vandaag de dag op de markt komen.

De huizenmarkt bevindt zich op het kookpunt en het aanbod is aardig aan het droogkoken. De prijzen rijzen de pan uit en koopwoningen zijn daarom nauwelijks betaalbaar voor starters. Zij maken meer kans als hun ouders bijspringen.

Dit moeten dan natuurlijk wel een beetje rijke ouders zijn, die bijvoorbeeld een eurootje of 100.000 kunnen missen. Dit is ongeveer het bedrag dat zij maximaal belastingvrij kunnen schenken aan hun kinderen als die daar een huis mee kopen, als eenmalige donatie.

Ouders kunnen natuurlijk ook minder schenken. Geen rijke ouders? Anderen kunnen ook belastingvrije duit in het zakje doen, daarover later meer.

Een financieel extraatje is hard nodig nu de huizenprijzen met gemiddeld 8 tot 9 procent  stijgen op jaarbasis. En dat niet alleen. Kopers moeten eigen geld meenemen omdat je nog maar 100 procent van de woningwaarde mag lenen. Dit betekent dat je de kosten koper, ongeveer 10 procent van de koopsom, niet in de hypotheek kunt meenemen maar zelf op tafel moet leggen.

Starters op huizenmarkt willen massaal beroep doen op ouders

Bewust van hun benarde positie op de huizenmarkt, verwachten starters financiële steun van een ander nodig te hebben bij het afsluiten van een hypotheek, blijkt uit onderzoek van Q&A Insights in opdracht van vergelijkingssite Independer.

Van de starters tussen de 20 en 35 jaar zegt 65 procent hulp nodig te hebben. Het merendeel hiervan verwacht bij de ouders aan te kloppen.

Van de starters die in de afgelopen 5 jaar een huis kochten, had ruim een derde hulp nodig van vader en moeder. Ondertussen twijfelt ruim de helft van de starters of een huis kopen ooit in verschiet ligt, door de stijgende huizenprijzen en de aangepaste hypotheekregels.

Er zijn verschillende manieren waarop anderen je financieel te hulp kunnen schieten. Hoeveel belastingvrij is, hangt af van het doel van de schenking en wie de schenker is. Over het algemeen geldt dat het belastingvrije deel de optelsom is van wat partners geven. Dus wat vader en moeder afzonderlijk geven, wordt voor de Belastingdienst bij elkaar opgeteld.

En zoals ook met kortingen geldt, je mag niet combineren. Als je de ene belastingvrije schenking hebt gekregen, heb je vaak geen recht op een andere belastingvrije schenking.

We nemen een paar opties door:

Ouders schenken jaarlijks een belastingvrij bedrag

Als je meer financiële ruimte nodig hebt, maar zelf wilt bepalen waaraan je het geld besteedt, dan kunnen je ouders jaarlijks maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken.

Als je ouders meer dan 5.363 euro in een jaar schenken dan betaal je wel schenkbelasting, tenzij een beroep wordt gedaan op de regeling voor een eenmalige grotere schenking.

In het laatste geval moet je kiezen. Tussen een eenmalige schenking van ongeveer 26.000 euro, 54.000 euro voor een studie of ruim een ton voor een huis.

Je ouders geven je in één keer een groot bedrag

Eén keer in je leven mogen je ouders je een belastingvrij bedrag van bijna 26.000 euro schenken. Dit mag je dan vrij besteden, dus het hoeft niet per se in een woning te worden gestoken. Je mag in het jaar van deze schenking niet ook nog 5.363 euro belastingvrij ontvangen.

Voor deze belastingvrije schenking mag je de veertig nog niet gepasseerd zijn, tenzij je partner onder veertig is.

Pa en ma schenken een bedrag voor de aankoop of verbouwing van een woning

De belastingdienst is extra vriendelijk als ouders geld schenken aan een kind voor de aankoop of verbouwing van een huis. Zij mogen zoon- of dochterlief maximaal 100.800 euro belastingvrij schenken voor een huis waarin het kind zelf gaat wonen. Het geld mag ook bestemd zijn voor het aflossen van de hypotheek of een restschuld, en voor de afkoop van erfpacht.

Wel moet je de schenking voor 2021 hebben besteed en je moet kunnen aantonen dat het geld in je huis is gestopt. Bovendien moet je wel aangifte schenkbelasting doen, ook al is de schenking belastingvrij.

Bij deze vrijstelling gelden dezelfde leeftijdsregels als bij de andere belastingvrije schenkingen. Je ouders kunnen het hele bedrag in partjes schenken, in twee of drie jaar. Houd dan rekening met de uiterste datum van 2021 en je leeftijd.

Blijft er geld over van de schenking voor het huis? Denk dan aan het eerder genoemde bedrag van 26.000 euro dat je ouders jou één keer in je leven belastingvrij mogen schenken. Je zou een deel van het schenkbedrag dat bestemd was voor het huis hieronder kunnen scharen. Zo kun je toch nog nieuwe meubels kopen. Maar je hebt daarna natuurlijk geen recht meer op de eenmalige grote belastingvrije schenking van je ouders.

Iemand anders schenkt een bedrag voor de aankoop of verbouwing van een woning

Niet alleen je ouders mogen je 100.800 euro belastingvrij schenken voor een woning, iedere andere willekeurige gulle gever mag dat. Die hoeft niet eens familie te zijn. Je mag dan niet in een eerder jaar 2.147 euro hebben gekregen van dezelfde schenker.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij een schenking van je ouders. Dus je moet het geld in je huis stoppen, je mag de veertig niet gepasseerd zijn (tenzij je partner onder de veertig is) en je moet het geld voor 2021 hebben besteed.

Een willekeurige weldoener wil je wat toestoppen

Iedereen mag jou zomaar 2.147 euro belastingvrij schenken. Daarvoor hoef je dan geen aangifte schenkbelasting te doen. Let wel op dat de bedragen die partners schenken, bij elkaar worden opgeteld. Dus als oom en tante ieder met 1.080 euro over de brug komen, dan moet je schenkbelasting betalen.

LEES OOK Wel of geen aankoopmakelaar inschakelen? Dit waren mijn 5 overwegingen toen ik een huis in Utrecht wilde kopen