De productie van elektriciteit uit kolen is in het tweede kwartaal van dit jaar weer flink toegenomen, mede als gevolg van de hoge gasprijzen. Elektriciteitscentrales die stroom opwekken met kolen als energiebron worden hierdoor relatief minder duur vergeleken met elektriciteitscentrales die op aardgas draaien.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in het tweede kwartaal op jaarbasis sprake van een stijging met 40 procent van stroomopwekking op basis van kolencentrales.

Daarnaast steeg de productie van stroom uit kernenergie met 48 procent, de productie uit zonne-energie met 40 procent en de stroomproductie uit wind met een kwart. De elektriciteitsproductie uit gas daalde met bijna een vijfde minder.

In de grafiek hieronder is de procentuele ontwikkeling van de stroomopwekking uit diverse bronnen in het tweede kwartaal te zien. De lichtblauwe balken geven de ontwikkeling voor Nederland weer. Donkerblauw staat voor Duitsland, lichtgroen voor België en donkergroen voor Frankrijk.

Uit de vergelijking met andere landen blijkt dat naast Nederland ook Duitsland meer gebruik heeft van stroomopwekking uit kolen (plus 25 procent), terwijl België en Frankrijk juist minder beroep hebben gedaan op kolen.

Meer stroom uit wind en zon, mede door hoog aantal zonuren

In totaal werd er in het tweede kwartaal van dit jaar in Nederland voor 28,2 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Dat was 4,3 procent meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa brachten bij elkaar 12,5 miljard kilowattuur aan stroom op, mede door het hoge aantal zonuren.

Gas was in de maanden april, mei en juni goed voor 11 miljard kilowattuur aan stroom. Kolencentrales hadden een veel kleiner absoluut aandeel van 3 miljard kilowattuur aan stroomproductie in het tweede kwartaal.

De Nederlandse uitvoer van elektriciteit is in het tweede kwartaal op jaarbasis met 17 procent toegenomen tot 5,1 miljard kilowattuur. De invoer daalde met 16 procent naar 4,4 miljard kilowattuur.

LEES OOK: Gebruik je veel of weinig stroom en gas vergeleken met andere huishoudens? Dit zou je gemiddeld moeten betalen met huidige recordprijzen