De energieprijzen op de groothandelsmarkt rijzen de pan uit, waardoor ook de maandelijkse energierekening omhoog schiet. Hoeveel? Dat kan sterk verschillen per huishouden: het aantal personen waarmee je in een huis woont en het soort woning zijn immers belangrijke factoren bij het energieverbruik.

Business Insider berekent hoe hoog de kosten zijn voor tien verschillende profielen qua huishouden en woning.

De energieprijzen stijgen al sinds vorig jaar toen economieën begonnen te herstellen van de coronapandemie. In februari van dit jaar barstte de oorlog in Oekraïne los, waardoor de prijzen voor gas- en stroom nog verder omhoogschoten.

Huishoudens met een vast contract bij hun energieleverancier, hadden niet meteen iets te vrezen als ze nog één jaar of drie jaar te gaan hadden. Maar wie moest verlengen, kwam al wel op hogere kosten te zitten.

Dat gold ook voor huishoudens met een variabel contract. Normaliter worden de prijzen daarvan twee keer per jaar gewijzigd. Maar door de sterke stijgingen zijn energieleveranciers de prijzen ook tussentijds gaan wijzigen. Daarnaast bieden ze nauwelijks nog vaste contracten aan en is variabel vaak de enige optie.

Steeds meer consumenten zijn daaraan overgeleverd, aangezien de energiecrisis voortduurt en meer vaste contracten aflopen. Ondertussen worden de prijzen er niet beter op. Nu Rusland de gastoevoer naar Europa afknijpt, zijn in augustus de gas- en stroomprijzen naar recordhoogte gestegen.

Energierekening voor 10 verschillende huishoudens

Maar wat betekent dat voor jou? Als je alleen of met meer personen in een oud of nieuw appartement woont, een comfortabel rijtjeshuis of een vrijstaande woning?

Business Insider heeft aan de hand van het gemiddelde verbruik en de actuele gemiddelde energieprijzen uitgerekend wat verschillende huishoudens in diverse soorten woningen dit jaar kwijt zijn aan stroom en gas.

We nemen hiervoor het gemiddelde verbruik uit 2019 (dus net voordat de coronapandemie uitbrak), dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bijgehouden voor tien groepen huishoudens. Onder meer het aantal bewoners, woningtype, woningoppervlakte en bouwjaar verschilt. Het CBS heeft voor deze profielen gekozen omdat ze representatief zijn voor grote groepen huishoudens in Nederland.

Voor de energieprijzen gebruiken we de instaptarieven voor modelcontracten uit augustus die de site Overstappen.nl heeft verzameld bij twintig aanbieders. We nemen hier het gemiddelde van en trekken daar nog 20 procent vanaf, omdat veel huishoudens waarschijnlijk bij dezelfde leverancier blijven als ze hun contract verlengen en dan niet de instapprijs betalen maar een lager tarief.

Zo komen we op een gemiddelde prijs voor stroom in augustus uit op 0,62 euro per kWh en voor gas 2,77 euro per m3.

De onderstaande tabellen toont wat deze prijzen voor de energierekening betekenen, als je ze koppelt aan het gemiddelde verbruik van 2019 voor 10 verschillende huishoudprofielen.

Gemiddelde kosten stroom

We beginnen met stroom, waarbij we dus uit zijn gegaan van een gemiddelde prijs van 0,62 euro per kWh.

Wat hier opvalt is dat er in het nieuwe woningen meer wordt verbruikt dan in de oude bij een gelijk aantal bewoners. Dat scheelt enkele tientjes op de energierekening.

Gemiddelde kosten gas

Door naar gas, dat voor de meeste huishoudens de grootste kostenpost is in de energierekening. Wij zijn zoals gezegd uitgegaan van een gemiddeld tarief van 2,77 euro per m3 gas.

Anders dan bij stroom is het verbruik van gas wel groter in oude woningen dan in nieuwe. En dat levert een fors verschil op in de energierekening. Zo betaalt de bewoner in een oud, klein appartement gemiddeld zo'n 500 euro meer dan de bewoner die in een nieuw appartement woont.

Voor het gemak hebben we hieronder de totale kosten op een rij gezet, per jaar en per maand, zodat je weet of het termijnbedrag in de buurt zit van wat je mogelijk uiteindelijk moet betalen. Je kunt bij je energieleverancier uiteraard ook altijd opvragen wat de prognose is voor jouw jaarlijkse totale kosten, op basis van de meest recente tariefaanpassing. Dan weet je zeker of je maandelijkse termijnbedrag mogelijk te laag is.

Lees meer over de energierekening: