Toenmalig staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft vorig jaar voor de VVD een interne memo geschreven over afschaffing van de dividendbelasting.

Partijleider Mark Rutte gebruikte dat document in “informele bilaterale gesprekken” met onderhandelaars van de andere drie partijen.

“Met het stuk poogde mijn partij een voorstel te doen op het terrein van dividendbelasting en aanverwante dossiers dat als geheel aanvaardbaar kon zijn voor de andere partijen en de basis zou kunnen vormen voor een tekst in het regeerakkoord”, schrijft Rutte aan de Tweede Kamer.

Voor het interne VVD-stuk is gebruik gemaakt van ambtelijke stukken van Financiën en Economische Zaken. Wiebes heeft ook met de Unilever-topman Paul Polman over onder meer de dividendbelasting gesproken. Rutte benadrukt dat het stuk formeel niet bij de formatiestukken hoort, maar dat hij ze “in deze uitzonderlijke situatie” de Kamer niet wil onthouden.

De oppositie heeft veel vragen over de kennis die Rutte tijdens de formatie had van memo’s van departementen over afschaffing van dividendbelasting. Rutte heeft steeds ontkend dat hij op de hoogte was van documenten hierover.

Wiebes wist zogenaamd van niks

Wiebes gaf vrijdag na de ministerraad aan niets te weten over "een memo" over afschaffing van de dividendbelasting, een maatregel die 1,4 miljard euro kost en in geen enkel verkiezingsprogramma stond.

Later bleek dat Wiebes, die tijdens de kabinetsformatie nog staatssecretaris van Financiën was, wel degelijk memo's van zijn ambtenaren over de omstreden afschaffing had gekregen.

Wiebes kreeg minstens twee memo's, eind april en eind augustus. De formatie was toen in volle gang en Wiebes onderhandelde namens de VVD mee over belastingzaken, blijkt uit de uitleg van het ministerie waarom het de door de oppositie, journalisten en onderzoekers opgevraagde documenten niet openbaar maakt.

Rutte gaat in zijn brief ook in op deze kwestie. Wiebes had misschien dan geen weet van de uiteindelijke memo, maar hij had moeten aangeven dat dit niet betekende dat hij geen andere documenten over de afschaffing van de dividendbelasting kende.