Forum voor Democratie zet Eerste Kamerlid en mede-oprichter Henk Otten uit de partij. Hij raakte eerder in opspraak omdat hij een greep in de kas zou hebben gedaan. Inmiddels spreekt de partij in een verklaring van “vermoedelijke fraude”.

Otten legde in april al zijn functie als penningmeester neer, maar nam wel namens Forum zitting in de Eerste Kamer. Zijn plek als beoogd fractievoorzitter moest hij afstaan aan Paul Cliteur. Otten werd wel voorzitter van de senaatscommissie voor Financiën.

Forum zegt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken melding te hebben gemaakt van “een vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen”. Aanleiding is een onderzoek naar de financiële boekhouding, dat verscheidene zaken aan het licht heeft gebracht “die niet door de beugel kunnen”.

“De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018”, aldus de partij. Bovendien is geen verantwoording afgelegd over “aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD” tijdens bijeenkomsten in het land.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat Otten een ongeoorloofde betaling deed aan een relatie, die dat geld inmiddels heeft terugbetaald. “Daarnaast is een samenspanning aan het licht gekomen met de toeleverancier die de valse factuur indiende.”

Het partijbestuur heeft daarop de procedure in gang gezet om het lidmaatschap van de gewezen penningmeester op te zeggen. Ook is beslag gelegd op de bankrekening van de indiener van de valse factuur.

Juridische stappen

Otten bevestigt dat het bestuur hem wil royeren maar spreekt de beschuldigingen aan zijn adres tegen. “Sta volledig achter het gevoerde beleid, dit is smaad!”, twittert hij. Otten blijft naar eigen zeggen gewoon lid van de Eerste Kamer. Ook overweegt hij juridische stappen.

Lees ook op Business Insider

Otten zegt dat hij bewust is geroyeerd voordat de ledenvergadering van Forum plaatsvindt, zodat hij andere leden van de partij geen openheid van zaken kan geven. “Dit is gewoon laag. Dan zal ik mij op een andere manier moeten verdedigen”, aldus Otten tegenover de NOS. “Er zijn mensen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Ik ben bereid om alle uitleg te verschaffen.”

“Ik heb tot nu toe echt mijn best gedaan in het partijbelang te handelen en heb veel geaccepteerd”, zegt Otten die ontkent dat hij gefraudeerd heeft. “Maar nu is het klaar. Dit is beneden alle peil. Pure smaad wat hier gebeurt.”

Lees meer: