Roger Duguay is managing partner bij Boyden, één van ’s werelds grootste headhuntersbureaus. In die hoedanigheid voerde Duguay vele gesprekken met kandidaten voor hoge bestuursfuncties. Zijn vermogen om toptalent te scouten is zo sterk ontwikkeld dat Duguay onlangs de leiding kreeg over de afdeling die de werving van CEO’s doet.

Wat Duguay’s interviews met toptalent kenmerkt, is zijn onconventionele stijl. “Dat je de afgelopen vijf of tien jaar goed presteerde, biedt mij geen garantie dat je dat over twee jaar nog steeds doet,” zegt Duguay tegen Business Insider.

De zakenwereld is de afgelopen jaren zó sterk veranderd dat Duguay vooral zoekt naar nieuwsgierige kandidaten met een groot aanpassingsvermogen.

Als headhunter vervulde Duguay meer dan honderd vacatures voor topmanagers, CEO’s en bestuursleden, zowel in de private als in de publieke sector. Zelf schat hij dat hij daarvoor meer dan duizend kandidaten sprak en screende. Voor een gesprek met een executive trekt Duguay in de regel zo’n twee uur uit.

Tegenover Business Insider onthult hij enkele van zijn favoriete vragen. “Dit zijn vragen waar ik het meeste plezier aan beleef. Het zijn ook de vragen waar de meeste mensen geen goed antwoord op hebben. Omdat ze zichzelf niet goed kennen.”


"Vertel me iets over je persoonlijke leven"

Hij stelt deze vraag zelden zo direct, maar wil toch weten hoe zijn kandidaten buiten kantoortijd zijn - wat lezen ze? Hoe brengen ze hun weekeinden door?

"Ik stel relatief veel vragen die mij iets zeggen over de persoon achter de functie," zegt Duguay. "Wat je gedaan hebt en naar welke universiteit je ging, boeit me veel minder." Dat zijn immers vaardigheden die de kandidaat sowieso als bagage moet hebben.


"Als je het opnieuw zou mogen doen, is er dan iets dat je de afgelopen 5 jaar anders zou hebben gedaan?"

"Als je niet in staat bent om me minstens tien blunders uit de afgelopen vijf jaar te vertellen, dan is er iets serieus mis met je," zegt Duguay.

Duguay beschouwt fouten als littekens en ziet graag dat een toekomstige leider daar open over is. En er lering uit heeft getrokken.


"Op een schaal van 1 tot 10: waar ben je nu ten opzichte van de persoon die je zou willen zijn?"

Weliswaar vergt de functie van CEO een zekere mate van zelfvertrouwen, nederigheid is minstens zo belangrijk: het vermogen om met een raad van bestuur samen te werken en verantwoordelijkheden te delegeren.

Toen Duguay eens in de gelegenheid was om zijn persoonlijke held te interviewen - Matthieu Richard, boeddhistische monnik en medewerker van de Dalai Lama - gaf deze zichzelf een 4. Voor Duguay opnieuw bewijs dat je mensen die zichzelf een 9 toekennen, niet serieus moet nemen.


"Geef me één reden waarom ik je niet moet aannemen"

Deze bewaart Duguay voor het laatst - vaak zijn de kandidaten met stomheid geslagen.

"Nu hebben ze de keuze: "Ga ik het hem vertellen? Misschien weet hij het niet. Als ik het hem vertel, dan komt dat bovenop de zwakke punten die hij al geteld heeft. Of geef ik gewoon antwoord?"

Duguay is niet op zoek naar de standaardantwoorden: "Mijn grootste handicap is dat ik te hard werk" - ongeveer de helft van de mensen die hij interviewt komt met zo'n gemeenplaats.

Duguay is op zoek naar mensen die moedig genoeg zijn om zich kwetsbaar op te stellen, niet naar mensen die zich twee uur lang op de borst slaan. Hij zoekt mensen die tevreden zijn met wat ze zijn - en als dat dan ook nog eens matcht met wat de onderneming zoekt, dan hebben ze de baan.

"Ik denk dat het erom gaat dat je thuis dezelfde persoon bent als op je werk. Zo niet, dan ben je niet authentiek en speel je een spelletje met je collega's," zegt Duguay.


Lees meer over solliciteren en carrière: