• Het midden- en kleinbedrijf kampt met personeelstekorten, dat concludeert het CBS.
  • Het percentage ondernemers dat met personeelstekort kampte lag aan het begin van het vierde kwartaal binnen zowel het mkb als het grootbedrijf niet eerder zo hoog.
  • Ook het aantal openstaande vacatures bereikte eene recordhoogte.
  • Lees ook: Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe: meer vacatures en minder werklozen.

Steeds meer midden- en kleinbedrijven (mbk) hebben last van krapte op de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet dat binnen die groep het personeelstekort steeds verder op is gelopen.

Aan het begin van het vierde kwartaal was het percentage ondernemers voor wie personeelstekort een probleem was hoger dan ooit gemeten, aldus het statistiekbureau op basis van het jaarrapport over de mkb-sector van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dat geldt voor zowel het mkb als het grootbedrijf (250 werknemers of meer).

Ook buiten het mkb zijn er tekorten. Netbeheerders wezen er al op dat een nijpend tekort aan technici de uitvoer van het Klimaatakkoord in de weg zit. De spoorwegen moesten ritten schrappen omdat spoorbeheerder Prorail niet genoeg verkeersregelaars had.

bron: cbs
bron: cbs

Het personeelstekort geldt verder voor alle bedrijfstakken, maar de horeca had het meeste last van niet genoeg werkkrachten. Van de kleinbedrijven had de verhuursector en overige zakelijke diensten, zoals uitzendbureaus en autoverhuurbedrijven, het meeste last van tekorten aan mensen.

Komend jaar zijn er anderzijds "beduidend meer" bedrijven die denken meer personeel aan te nemen, ziet het CBS ook.

Openstaande vacatures op recordniveau

In het middenbedrijf (20 tot 250 werknemers) verwacht meer dan 38 procent van de ondernemers komend jaar meer personeel aan te nemen. Een jaar eerder was dit bijna 9 procent. Ook het kleinbedrijf (5 tot 50 werknemers) verwacht een personeelstoename ten opzichte van vorig jaar.

In 2020 lag die raming op 2 procent personeelsuitbreiding, voor komend jaar is dat 25 procent. Per saldo is het aantal ondernemers in de niet-financiële sector dat personeelsuitbreiding voorziet ook hoger vergeleken met de jaren voor de coronapandemie.

Aan het eind van het tweede kwartaal bereikte het aantal openstaande vacatures in het mkb een recordniveau van 187.000. Dat is 82 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Na het uitbreken van de coronacrisis stonden er 103.000 vacatures open, 36 procent minder dan in 2019. In totaal staan nu 334.000 vacatures open in Nederland, waarvan het mkb meer dan de helft voor zijn rekening neemt. Door de coronacrisis raakten mensen hun baan kwijt. Dankzij overheidssteun konden veel bedrijven ook personeel aanhouden.

Lees over de arbeidsmarkt ook: