• De hypotheekrente is dit jaar redelijk stabiel, na een forse opmars in 2022 en een beperkte terugval eind 2023.
  • Voor huiseigenaren die in de afgelopen tien jaar de hypotheekrente op lagere niveaus hebben vastgezet, biedt dit de mogelijkheid om grotere bedragen boetevrij af te lossen.
  • Vooral voor aflossingsvrije hypotheken kan dit een optie zijn, als je de omvang van de hypotheek wilt verkleinen.
  • Lees ook: Extra aflossen op je hypotheek met spaargeld: is dat handig? Let op deze 5 dingen

Hypotheekrentes zijn al een paar maanden behoorlijk stabiel, maar liggen sinds 2022 nog steeds op een substantieel hoger niveau vergeleken met de voorgaande jaren. Dit biedt mogelijkheden voor huiseigenaren om extra af te lossen op de hypotheek, zonder een boeterente te hoeven betalen.

Als de hypotheekrente die je betaalt lager is dan de actuele marktrente, mag je vaak extra boetevrij aflossen op de hypotheek volgens de hypotheekvoorwaarden van de geldverstrekker.

In oktober 2022, toen de hypotheekrente sterk was gestegen, gaven grootbanken aan dat klanten met een hypotheekrente die lager was dan actuele marktrente, inderdaad grotere bedragen boetevrij mochten aflossen.

Normaal gesproken geldt dat je maximaal 10 of 15 procent boetevrij mag aflossen per jaar. Maar die beperking geldt vaak niet als je hypotheekrente lager is dan de actuele marktrente. Daar komen echter wel een paar overwegingen bij kijken.

Extra aflossen: let op soort hypotheek

Om te beginnen is extra aflossen op de hypotheek niet bij elke hypotheekvorm even simpel of logisch. Als je bijvoorbeeld een annuïtaire hypotheek hebt, zit er in de maandlasten van de hypotheek al standaard een stukje aflossing. De vraag is dan of je daar bovenop versneld wilt aflossen.

Het simpelste is om extra aflossingen te doen op een aflossingsvrije hypotheek. Daarbij gaat het immers om een schuld die aan het eind van de looptijd nog staat en in één keer afgelost moet worden, of met een nieuwe lening geherfinancierd moet worden.

Tussentijds aflossen op een aflossingsvrije hypotheek kan dus een interessante optie zijn. In de hypotheekvoorwaarden staat doorgaans dat je 10 tot 15 procent van een hypotheek boetevrij mag aflossen binnen één jaar. Maar als je dus een hypotheekrente hebt die lager is dan de actuele marktrente, kun je grotere bedragen boetevrij aflossen.

Er kunnen hierbij verschillende redenen zijn om wel of niet te kiezen voor extra aflossen. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar wat je spaargeld netto opbrengt aan rente en wat je netto aan hypotheekrente betaalt. In een eerder artikel ging Business Insider Nederland uitgebreid in op de vraag hoe je die afweging kunt maken.

Lees daar hier meer over: Extra aflossen op je hypotheek met spaargeld: is dat handig? Let op deze 5 dingen

Als het specifiek om een aflossingsvrije hypotheek gaat, zit je sowieso met het punt dat je moet bedenken hoe je die aan het eind van de looptijd gaat aflossen. Je betaalt gedurende de looptijd immers alleen maar rente en lost niet standaard periodiek af. Je kunt er dus voor kiezen om de afbouw van de hypotheek al tijdens de looptijd in gang te zetten.

Extra aflossen op hypotheek: vergelijk je hypotheekrente met actuele marktrente

Om een idee te krijgen voor welke groepen er waarschijnlijk ruimte is om grotere bedragen boetevrij af te lossen op de hypotheek, kijken we hieronder naar een langetermijngrafiek van de historische rente van financieel intermediair De Hypotheker, met de gemiddelde 5-jaars en 10-jaars hypotheekrente.

De Hypotheker

We hebben in de grafiek twee blokken ingetekend om een beeld te geven van hoe de actuele rente zich grofweg verhoudt tot historische rentes. Te zien is dat als je de hypotheekrente tussen 2015 en eind 2021 hebt vastgelegd voor bijvoorbeeld 10 jaar, de kans groot is dat jouw hypotheekrente nog lager is dan de actuele marktrente.

Heb je daarentegen de hypotheekrente voor bijvoorbeeld 20 jaar vastgelegd in de periode tussen 2007 en eind 2014, dan is je hypotheekrente mogelijk nog hoger dan de vergelijkbare actuele 20-jaarsrente.

Overweeg je een groter bedrag op je hypotheek af te lossen, dan is het dus handig om als eerste stap je eigen hypotheekrente te vergelijken met de actuele marktrentes.

LEES OOK: Hypotheek voor vakantiewoning vaker afgesloten bij alternatieve financiers, mede door stijging hypotheekrente