De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde vorig jaar dat het gebruik van Google Analytics mogelijk verboden zou worden. Dit deed het omdat andere Europese landen oordeelden dat de gegevensverzameling door Google in strijd was met privacyregelgeving. Een echt verbod liet op zich wachten, want hiervoor was eigen onderzoek nodig.

Dat onderzoek zou eind 2022 afgerond worden, maar dat is niet gelukt. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens laat tegenover techplatform AG Connect weten dat “onvoorziene omstandigheden de zaak complexer maken dan verwacht”. De resultaten laten dus nog even op zich wachten. Wanneer die er komen, is nog onduidelijk.

Ondertussen maakt de Europese Unie stappen om de gegevensuitwisseling tussen Europa en de Verenigde Staten op orde te krijgen. Het sloot hiervoor onlangs een concept adequaatheidsbesluit. Daarmee wordt de deur voor vrije gegevensuitwisseling op een kiertje gezet.

Lees het hele artikel op AG Connect: Onduidelijkheid over Google Analytics duurt voort: ‘Complexe zaak’