Het is vrijwel uitgesloten dat we in onze levens nog volledige gendergelijkheid mee zullen maken. Volgens het jaarlijkse Global Gender Gap Report van het World Economic Forum (WEF) duurt het nog 132 jaar voordat vrouwen hun achterstand op mannen volledig hebben ingehaald.  

En de coronapandemie heeft daar niet bij geholpen. De klok is daardoor flink teruggezet, schrijft het WEF. Voordat de coronacrisis uitbrak was de verwachting dat het honderd jaar zou duren voordat er volledige gelijkheid wordt bereikt. 

Maar er worden volgens het WEF wel degelijk stapjes vooruit gezet. In het afgelopen jaar is een deel van de vooruitgang die tijdens de pandemie verloren is gegaan, weer goedgemaakt.

In het bijna 400 pagina’s tellende rapport is de vooruitgang van 146 landen op het gebied van gendergelijkheid vastgelegd. Daarbij is gekeken naar economische participatie en kansen, onderwijs, gezondheid en levensverwachting en politieke deelname.

Scandinavische landen domineren de top van de lijst. Nederland scoort met de 28e plaats relatief slecht in vergelijking met veel van de ons omringende landen. Zo staat Duitsland 10e, België 14e en Frankrijk 15e.

De top vijf is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, maar er zijn wel twee nieuwkomers. De scores op de kaart hierboven lopen uiteen van 0 tot 1, waarbij 1 staat voor volledige gelijkheid. Zoals te zien is heeft IJsland de kleinste genderkloof met een score van 0,908.

Directeur Saadia Zahidi van het World Economic Forum waarschuwt dat toekomstige verbeteringen geen vanzelfsprekendheid zijn. "Nu leiders voor een hele reeks economische en politieke uitdagingen staan, neemt het risico op achteruitgang toe", schrijft Zahidi. "Niet alleen raken miljoenen vrouwen en meisjes mogelijkheden kwijt in het heden, een achteruitgang nu betekent ook een ramp voor de toekomst van onze economieën, samenlevingen en gemeenschap. Het bevorderen van gelijkheid moet een kerndoelstelling zijn van de maatschappelijke agenda."

Bekijk de slideshow met de top 10 van landen uit het Global Gender Gap Report waar de kloof tussen vrouwen en mannen het kleinst is.

In deze tien landen is de genderkloof het kleinst

LEES OOK: Wil je een hoger salaris? 4 tips over hoe je dat kan aanpakken