De ministers van Financiën van de eurozone zijn het eens geworden over een steunpakket van 540 miljard euro om de coronacrisis te bestrijden.

Veel Nederlandse eisen zijn ingewilligd: er komen geen eurobonds, ofwel leningen die door de eurolanden gezamenlijk worden uitgegeven.

Het noodfonds ESM wordt voor 240 miljard euro ingezet, maar alleen voor medische en andere coronakosten.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is tevreden over het pakket.

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een steunpakket van 540 miljard euro om de economische klappen van de coronacrisis in de EU te beperken.

Dat is bekendgemaakt na afloop van een videoconferentie. Het pakket kwam volgens EU-bronnen tot stand na stevige onderhandelingen tussen de hoofdrolspelers Italië, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Minister Wopke Hoekstra kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over zijn onbuigzame houding over de inzet van het Europese noodfonds ESM en zijn veto op de uitgifte van euro-obligaties.

In de compromistekst ziet Hoekstra veel van zijn wensen terug. Zo is er geen sprake van eurobonds in het akkoord, ofwel een plan om voor gezamenlijke schulduitgifte door de EU-landen.

Er zal worden gewerkt aan het opzetten van een tijdelijk herstelfonds om de economie na de pandemie weer op te krikken, maar het wordt aan de EU-leiders overgelaten waar het geld hiervoor vandaan moet komen en met welke "innovatieve financiële instrumenten".

Hoekstra: "Die woorden kan iedereen zo vrolijk uitleggen als hij wil, maar eurobonds valt daar echt niet in te lezen."

Inzet geld noodfonds ESM: €240 voor medische en andere coronakosten

Hoekstra is "heel tevreden" met het akkoord dat donderdagavond is bereikt over een Europees steunpakket om de klap van de coronacrisis te verlichten. Veel Nederlandse eisen zijn uiteindelijk ingewilligd. "Dit hele pakket is een teken van solidariteit. Het gaat om heel veel geld, en wij gaan erin mee in de wetenschap dat Nederland zelf heel weinig daarin zal deelnemen."

De ministers werden het onder meer het eens over het inzetten van de kredietlijnen van het Europese noodfonds ESM, ter waarde van 240 miljard euro.

De lidstaat die een lening aanvraagt moet dat geld gebruiken voor directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg en andere, ook preventieve kosten als gevolg van het coronavirus. Nederland had op die voorwaarde aangedrongen

Europese Commissie mag €100 miljard lenen voor coranasteun aan de Europese lidstaten

Twee andere voorstellen zijn eveneens aangenomen. Zo mag de Europese Commissie 100 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen om massale ontslagen te voorkomen, en dat geld verder uitlenen aan de lidstaten om tijdelijke uitkeringen en werktijdverkorting te financieren.

Ook kunnen lidstaten leningen uit dit SURE gedoopte programma gebruiken voor de gezondheidszorg. Benadrukt is in het akkoord dat SURE een tijdelijk instrument is en de sociale zekerheid een nationale bevoegdheid blijft, een wens van de Tweede Kamer en het kabinet.

Verder gaat de Europese Investeringsbank (EIB) 200 miljard extra in de EU pompen met gunstige leningen voor vooral het midden- en kleinbedrijf.

De ministers zijn het voorts eens dat de volgende EU-meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 een "centrale rol zal spelen in het economisch herstel." De Europese Commissie komt voor 1 mei met nieuwe voorstellen over het MFK.

Het akkoord wordt ter goedkeuring aan de EU-leiders voorgelegd, waarschijnlijk volgende week of de week erna.

Lees meer over de coronacrisis: