Ook na nachtelijk overleg is er nog geen landbouwakkoord. Premier Mark Rutte liet donderdagochtend vroeg weten dat er “intensieve, goede gesprekken” zijn gevoerd over het landbouwakkoord. “Maar er is nog veel werk aan de winkel.” Rutte was gisteren aanschoven bij het landbouwoverleg met landbouwminister Piet Adema en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Het overleg begon woensdagochtend al en duurde een hele dag en nacht. Minister Adema laat weten dat er nog geen akkoord is bereikt. Hij verwacht dat de komende weken nog “intensieve gesprekken” nodig zijn. “Er moet echt nog wat gebeuren.”

Over bijvoorbeeld de financiering van de landschapsdiensten moet nog doorgepraat worden, zegt Adema. “We praten over hele grote thema’s, die ingrijpend zijn voor de landbouwsector. Het gaat echt ergens over.” Premier Mark Rutte schoof ook nog aan bij het overleg. LTO verwacht nog ‘echt stappen’ van het kabinet om het overleg nog verder te brengen.

Het conceptakkoord lekte dinsdag uit via RTL Nieuws. Uit die stukken kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden.

LTO stelde eerder nog een ultimatum dat vorige week maandag afliep. Ondanks dit drukmiddel was de organisatie niet tevreden over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er "forse bijsturing" nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen woensdag verder te praten. Dat werd een marathonoverleg.

LTO: 'er liggen nog diverse thema's open'

Volgens LTO liggen er nog "diverse belangrijke thema’s open" om tot een landbouwakkoord te komen, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Het gaat volgens hem om de financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bescherming van boeren die door willen gaan, mest en grondgebondenheid en het proces rondom de zogeheten PAS-melders.

"Voor landschapsdiensten moet een verdienmodel voor boeren gemaakt worden waarmee ze perspectief krijgen", zegt Van der Tak in een toelichting. "En er moet bescherming komen op het punt van mest en grondgebondenheid zodat boeren niet iedere keer met rechtszaken geconfronteerd worden. Voor PAS-melders moet een oplossing komen", vervolgt de voorzitter. Dat zijn boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben.

"We zijn er deze nacht ondanks zware gesprekken met de minister-president en de minister van LNV niet uitgekomen. Over de vier onderwerpen vervolgen we het gesprek met het kabinet.", aldus Van der Tak.

"We hebben één plicht: dat we er de komende twee, drie weken uitkomen. Dat is in het belang van onze boeren, maar vooral in het belang van een toekomstbestendige landbouw", zegt hij.

Nieuwe norm voor maximaal aantal koeien

Een van de belangrijkste struikelblokken in de onderhandelingen over het landbouwakkoord leek gisteren een nieuwe norm voor het maximaal aantal koeien per hectare.

Volgens Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland, zal deze zogeheten GVE-norm vooral in Gelderland, Overijssel en Brabant bij duizenden boeren voor problemen zorgen. "Ze kunnen hun bedrijf dan niet meer voortzetten. Ik kan me niet voorstellen dat LTO en andere landbouwpartijen hierin meegaan en daar afspraken over willen maken", zegt Kemp.

"Het is een grote bedreiging voor boeren. Er is nogal wat commotie over in de LTO-gelederen. En wij weten dat landbouwminister Piet Adema dit al vanaf het begin wil", vervolgt de voorman. Agractie zat niet aan tafel bij het overleg.

Uit uitgelekte stukken over het akkoord kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden. Boeren moeten meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.

LEES OOK; Veel boeren willen Jaap Korteweg gras leveren voor zijn ‘koeloze’ kaas: ‘Boeren zijn vaak veel progressiever dan hun lobbyclubs’