• In 2021 is er in totaal 40 miljard kubieke meter gas verbruikt in Nederland, 2 miljard minder dan een jaar eerder.
  • Elektriciteitscentrales en de zware industrie zochten naar andere methoden om aan de energiebehoeften te voldoen, omdat de gasprijs steeds verder oploopt.
  • Dit jaar stijgen de gasprijzen stijgen ook flink, mede door de oorlog in Oekraïne.
  • Lees ook: Met simpele maatregelen kan Nederland binnen een jaar de helft van Russisch gas besparen.

Door de oplopende gasprijzen is het verbruik in Nederland vorig jaar flink gedaald. Elektriciteitscentrales kozen in plaats daarvan vaker voor bijvoorbeeld kolen om stroom op te wekken, zo constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal is er ongeveer 40 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Dat is 2 miljard minder dan een jaar eerder. Slechts een deel hiervan is opgemaakt door huishoudens.

Gasverbruik van centrales in 2021, bron: CBS
Gasverbruik van centrales in 2021, bron: CBS

Volgens het CBS schommelt het totale gasverbruik in Nederland sinds 2012 tussen de 38 miljard en 44 miljard kubieke meter. Maar de vergelijking met eerdere jaren gaat ook een beetje mank omdat het 2021 in relatief koud was. In de eerste maanden van vorig jaar lag het verbruik daarom ook nog hoger dan in 2020. Pas vanaf juni sloeg het beeld om.

Niet alleen centrales zochten naar andere manieren om aan de energiebehoefte te voldoen. Ook het gasverbruik van de industrie werd teruggeschroefd.

Nederland is afhankelijker van buitenlands gas

De gasprijzen stijgen de laatste dagen flink door de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland legde in de loop van vorig jaar al de toevoer van gas aan banden. Dat gebeurde juist op het moment dat de vraag naar energie sterk aantrok na de lockdowns wegens de coronapandemie.

Als puur gekeken wordt naar het gasverbruik voor de stroomproductie dan pakken de cijfers heftiger uit. Uiteindelijk is hiervoor 29 procent minder gas gebruikt. Volgens het statistiekbureau is die afname opgevangen door zowel een hogere import van stroom als door elektriciteitsproductie via bijvoorbeeld windmolens en kolencentrales.

In het begin van 2021 lag het gasverbruik nog hoger dan in 2020, bron: CBS
In het begin van 2021 lag het gasverbruik nog hoger dan in 2020, bron: CBS

Uit de cijfers komt verder naar voren dat de invoer van gas vorig jaar lager lag dan een jaar eerder. Er kwam 13,4 miljard kubieke meter binnen, tegen 18,8 miljard in 2020. Deze afname hangt volgens het CBS eveneens samen met de hoge gasprijs en de schaarste aan gas op de Europese markt.

De eigen gasopslag is daarnaast geslonken. Eind december zat er nog 5 miljard kubieke meter in de ondergrondse opslagen, terwijl de voorraad eind 2020 nog 11 miljard kubieke meter was.

Enkele jaren terug was Nederland nog netto-exporteur van gas, maar door het afbouwen van de gaswinning in Groningen zijn we afhankelijker geworden van gas uit het buitenland. Vorig jaar werd er wederom minder gas uit de grond gehaald. Alle gasvelden samen waren goed voor 20,6 miljard kubieke meter, waar dit in 2020 nog 22,8 miljard was.

Lees over gasverbruik en besparen ook: