Het prijsplafond voor energie brengt voor elke maand een quotum mee voor het verbruik van gas en stroom. In mei ligt dat weer een stuk lager dan in april.

Onder het prijsplafond voor energie betalen huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Dit geldt tot een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Voor het verbruik daarboven betaal je de marktprijs van de energieleverancier. Van belang hierbij is dat de volumelimiet van het prijsplafond op maandbasis wordt bijgehouden.

Positief is dat gas- en stroomprijzen al een aantal maanden dalen op groothandelsmarkten. Steeds meer energieleveranciers verlagen daarom ook de energieprijzen voor consumenten.

Inmiddels liggen marktprijzen voor stroom en gas steeds vaker onder de maximumtarieven van het prijsplafond. Dat is dus met name goed nieuws voor huishoudens die met hun verbruik boven de volumegrenzen van het prijsplafond dreigen uit te komen.

Bij de volumegrenzen van het prijsplafond wordt zoals gezegd niet gekeken naar het kalenderjaar 2023. In plaats daarvan heeft de overheid voor elke dag van het jaar een gestandaardiseerd dagverbruik vastgesteld.

Voor de volumelimiet van het prijsplafond wordt gekeken naar de optelsom van alle standaarddagen tot de datum van de jaarafrekening. Vervolgens vergelijkt je energieleverancier dit met het feitelijke verbruik. Zit je met het feitelijke verbruik boven het standaardniveau tot het moment van de jaarafrekening, dan betaal je over het extra volume de marktprijs van je energieleverancier.

Voor de periode ná de jaarafrekening tot het eind van het jaar heb je een standaard restbudget voor het energieverbruik dat wordt vergeleken met je feitelijke verbruik.

Het moment waarop de jaarafrekening wordt opgemaakt verschilt per huishouden en hangt samen met de datum waarop je klant bent geworden bij een energieleverancier.

Verbruik gas en stroom in mei 2023

Hieronder geven we in de tabel het gestandaardiseerde verbruik van gas en stroom onder het prijsplafond op maandbasis.

Te zien is dat je in mei 2023 geacht wordt maximaal 35 kuub gas te verbruiken en 181 kWh stroom. Dit is fors minder dan in april, toen de volumelimieten voor gas en stroom op respectievelijk 86 kuub en 207 kWh stroom lagen.

Als je het maandverbruik over april van je energieleverancier doorkrijgt, kun je ook checken hoeveel je in de eerste vier maanden van dit jaar hebt verbruikt, vergeleken met het totaal van de volumequota in die maanden.

Voor gas tellen de maandquote van januari tot en met april op tot 654 kuub en voor stroom tot 1094 kWh. Dat kun je afzetten tegen je feitelijke verbruik in de eerste vier maanden van dit jaar.

Als je vervolgens de maandquota voor mei erbij neemt, weet je ook hoeveel speelruimte je hebt in mei om binnen de verbruiksgrenzen van het prijsplafond te blijven.

Als de energieleverancier je jaarafrekening bijvoorbeeld op 1 juni 2023 opmaakt voor de periode tot en met eind mei, wordt eerst gekeken of je in de eerste vijf maanden van het jaar meer of minder dan 688 kuub gas en 1.275 kWh stroom hebt gebruikt. Dus de som van de maanden januari, februari, maart, april en mei. Zit je daar onder, dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond.

Vervolgens geldt dat het restvolume dat onder het prijsplafond valt, bepaald wordt door het standaardverbruik vanaf juni tot en met december. Dat is dus de optelsom van de in de tabel hierboven genoemde maandquota voor die maanden.

Je kunt ook op dagbasis volgen wat je volgens de normen van het prijsplafond zou mogen verbruiken aan gas en stroom. Dat ziet er voor mei zo uit.

Voor gas geldt in mei dus dat je geacht wordt ongeveer 1 kuub per dag te verbruiken. Hoe realistisch dat is, hangt uiteraard van veel factoren af, waaronder de grootte van een woning, de gezinssamenstelling en hoe goed een huis is geïsoleerd.

April was relatief koude maand, wat brengt mei?

Ook het weer speelt een belangrijke rol bij met name het verbruik van gas.

Uit de weerstatistieken van De Bilt blijkt dat de eerste drie maanden van dit jaar warmer waren dan het meerjarige gemiddelde in respectievelijk januari, februari en maart.

Afgelopen maand lag de gemiddelde temperatuur met 8,7 graden echter onder het meerjarige maandgemiddelde van 9,9 graden. Het was dus relatief koud in april en dat maakte het lastiger om het gasverbruik te drukken.

Hoe zit dat met de maand mei? Gemiddeld is het in deze maand 13,4 graden. Op basis van prognoses voor de eerste twaalf dagen van mei 2023 lijkt het erop dat de gemiddelde temperatuur dit jaar iets hoger uitkomt op 13,6 graden. Maar dat kan uiteraard nog veranderen de komende weken.

LEES OOK: Blik op je Geld: energieprijzen dalen, je huis minder waard, spaarrente stijgt