Een nieuwe maand biedt nieuwe kansen om met je energieverbruik in de buurt te blijven van het prijsplafond voor energie. Daarbij is voor elke maand van het jaar een quotum vastgesteld voor het maximale verbruik van gas en stroom.

Huishoudens worden geacht in de zomermaanden veel minder gas te verbruiken dan in de winter en dat is goed te zien in de maand juni. Hieronder geven we in de tabel het gestandaardiseerde verbruik van gas en stroom onder het prijsplafond op maandbasis.

Te zien is dat je in juni 2023 geacht wordt maximaal 19 kuub gas te verbruiken en 159 kWh stroom. Dit is weer fors minder dan in mei, toen de volumelimieten voor gas en stroom op respectievelijk 35 kuub en 181 kWh stroom lagen.

De volumegrenzen van het prijsplafond zijn gebaseerd op een gestandaardiseerd dagverbruik. Op maandbasis telt dat op tot de verbruikslimieten voor gas en stroom uit de tabel hierboven en op jaarbasis tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom.

Voor je energieleverancier is het moment van de jaarafrekening een belangrijk meetmoment. Hiervoor geldt de optelsom van alle standaarddagen tot de datum van de jaarafrekening. Vervolgens vergelijkt je energieleverancier dit met het feitelijke verbruik.

Voor het gas- en stroomverbruik tot de volumelimiet van het prijsplafond betaal je prijzen van maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Zit je met het feitelijke verbruik boven het standaardniveau tot het moment van de jaarafrekening, dan betaal je over het extra volume de marktprijs van je energieleverancier. Dat is vooral nadelig als de marktprijs van de energieleverancier hoger is dan de maximumprijzen van het prijsplafond.

Voor de periode ná de jaarafrekening tot het eind van het jaar heb je een standaard restbudget voor het energieverbruik dat wordt vergeleken met je feitelijke verbruik.

Prijsplafond energie en de energierekening

Het moment waarop de jaarafrekening wordt opgemaakt verschilt per huishouden en hangt samen met de datum waarop je klant bent geworden bij een energieleverancier.

Als je het maandverbruik over mei van je energieleverancier doorkrijgt, kun je ook checken hoeveel je in de eerste vijf maanden van dit jaar hebt verbruikt, vergeleken met het totaal van de volumequota in die maanden.

Voor gas tellen de maandquota van januari tot en met mei op tot 688 kuub en voor stroom tot 1275 kWh. Dat kun je afzetten tegen je feitelijke verbruik in de eerste vijf maanden van dit jaar.

Als je vervolgens het maandquotum voor juni erbij neemt, weet je ook hoeveel speelruimte je hebt in juni om binnen de verbruiksgrenzen van het prijsplafond te blijven.

Als de energieleverancier je jaarafrekening bijvoorbeeld op 1 juli 2023 opmaakt voor de periode tot en met eind juni, wordt eerst gekeken of je in de eerste zes maanden van het jaar meer of minder dan 707 kuub gas en 1.435 kWh stroom hebt gebruikt. Dus de som van de maanden januari tot en met juni. Zit je onder de volumelimiet, dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond.

Vervolgens geldt dat het restvolume dat onder het prijsplafond valt, bepaald wordt door het standaardverbruik te nemen vanaf juli tot en met december. Dat is dus de optelsom van de in de tabel hierboven genoemde maandquota voor die maanden.

Zoals gezegd betalen betalen huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom onder het prijsplafond. Dit geldt tot een verbruik op jaarbasis van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom, maar dat verbruik is dus in tweeën geknipt, afhankelijk van het moment waarop de jaarrekening wordt opgemaakt.

Zit je met het gas- en stroomverbruik boven de volumelimiet het prijsplafond, dan betaal je voor het extra verbruik de marktprijs van je energieleverancier.

Positief in dit verband is dat gas- en stroomprijzen al een aantal maanden dalen op groothandelsmarkten. Daarbij dalen de prijzen bij steeds meer energieleveranciers tot onder de maximale prijzen van het prijsplafond. Dat zal naar verwachting ook in juni het geval zijn.

Lees ook: Vast energiecontract vanaf 1 juni: lagere prijzen gas en stroom – maar zo hoog kan opzegboete uitvallen

Hoe warm wordt het in juni?

Hoe makkelijk of moeilijk het is om in een bepaalde maand binnen de volumelimiet van het prijsplafond te blijven, hangt mede af van het weer. En dan vooral of het significant warmer of kouder is dan gemiddeld.

Uit de weerstatistieken van De Bilt blijkt dat de eerste drie maanden van dit jaar warmer waren dan het meerjarige gemiddelde in respectievelijk januari, februari en maart. April was met een gemiddelde temperatuur van 8,7 graden echter kouder dan het meerjarige maandgemiddelde van 9,9 graden, terwijl mei met 13,5 graden heel dicht bij het meerjarige gemiddelde zat.

In de tabel hieronder is te zien dat de voorlopige prognose voor juni op een gemiddelde temperatuur van 16,6 graden ligt en dat is iets warmer dan het meerjarige gemiddelde.

Bron: Weerstatistieken.nl/ De Bilt
Bron: Weerstatistieken.nl/ De Bilt

Voor een standaard huishouden zou het mogelijk moeten zijn om met het gasverbruik dicht bij het quotum van het prijsplafond te blijven, dat voor deze maand dus op 19 kuub ligt.

Je kunt ook op dagbasis volgen wat je volgens de normen van het prijsplafond zou mogen verbruiken aan gas en stroom. Dat ziet er voor juni zo uit.

Voor gas geldt in juni dat je geacht wordt ongeveer 0,6 kuub per dag te verbruiken. Hoe realistisch dat is, hangt naast het weer uiteraard van veel factoren af, waaronder de grootte van een woning, de gezinssamenstelling en hoe goed een huis is geïsoleerd.

LEES OOK: Subsidie voor verduurzaming van je huis: van isolatie tot zonnepanelen en warmtepomp – bekijk het overzicht