• Het prijsplafond voor energie werkt met limieten voor het maximale verbruik van gas en stroom.
  • In januari 2023 lag het maandquotum op 221 kuub voor gas en op 339 kWh voor stroom. In februari ligt het verbruiksplafond in beide gevallen iets lager.
  • Voor je energierekening is dit jaar extra belangrijk in welke maand de jaarafrekening wordt opgemaakt.
  • Lees ook: In 4 stappen je huis isoleren: zo bespaar je flink op je energierekening

Een nieuwe maand, een nieuwe uitdaging om je verbruik van gas en stroom in de hand te houden. Onder het prijsplafond voor energie betalen huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Dit geldt tot een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Maar dat verbruik wordt op maandbasis bijgehouden.

Als een huishouden met het energieverbruik boven de volumelimieten uitkomt, gaat de marktprijs van de energieleverancier gelden. In veel gevallen ligt dat tarief momenteel boven het maximum van het prijsplafond.

Het moment waarop de jaarafrekening van de energienota wordt vastgesteld is bij dit alles van groot belang. Dat moment verschilt per klant en hangt doorgaans samen met de datum waarop je bij een energieleverancier klant bent geworden.

Bij de volumegrenzen van het prijsplafond wordt niet gekeken naar het kalenderjaar 2023, waarbij aan het eind van het jaar de balans wordt opgemaakt. In plaats daarvan heeft de overheid voor elke dag van het jaar een gestandaardiseerd dagverbruik vastgesteld.

Voor de volumelimiet van het prijsplafond wordt gekeken naar de optelsom van alle standaarddagen tot de datum van de jaarafrekening. Vervolgens vergelijkt je energieleverancier dit met het feitelijke verbruik. Zit je met het feitelijke verbruik boven het standaardniveau tot het moment van de jaarafrekening, dan betaal je over het extra volume de marktprijs van je energieleverancier.

Voor de periode ná de jaarafrekening tot het eind van het jaar heb je een standaard restbudget voor het energieverbruik dat wordt vergeleken met je feitelijke verbruik.

Maximaal verbruik gas en stroom in februari 2023

Hieronder geven we in de tabel eerst het gestandaardiseerde verbruik van gas en stroom onder het prijsplafond op maandbasis.

Te zien is dat je in februari 2023 geacht wordt maximaal 188 kuub gas te verbruiken en 280 kWh stroom. Dit is minder dan in januari. Uiteraard heeft dat te maken met het feit dat januari 31 dagen telt en februari 28 dagen. Maar ook als je het gemiddelde gestandaardiseerde verbruik per dag bekijkt, ligt dat in januari net iets hoger dan in februari.

Zo komt 221 kuub gas verdeeld over 31 dagen in januari uit op gemiddeld 7,13 kuub per dag. Neem je 188 kuub over een periode van 28 dagen, dan komt dat voor februari neer op gemiddeld 6,7 kuub per dag.

Als je het maandverbruik over januari van je energieleverancier doorkrijgt, kun je dus gelijk checken of je in januari meer of minder dan 221 kuub gas en 339 kWh stroom hebt verbruik. Dan weet je ook hoeveel speelruimte je hebt in februari om binnen de verbruiksgrenzen van het prijsplafond te blijven.

Als de energieleverancier je jaarafrekening op 1 maart 2023 opmaakt voor de periode tot en met februari, wordt eerst gekeken of je in de eerste twee maanden van het jaar meer of minder dan 409 kuub gas en 620 kWh stroom hebt gebruikt. Dus de som van de maanden januari en februari. Zit je daar onder dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond, als het markttarief van je energieleverancier hoger is dan 1,45 euro per kuub en/of 0,40 euro per kWh.

Voor het verbruik boven de volumelimiet van januari en februari betaal je sowieso de marktprijs van je energieleverancier, als de jaarafrekening van je energienota per 1 maart wordt opgemaakt.

Vervolgens geldt dat het restvolume dat onder het prijsplafond valt, bepaald wordt door het standaardverbruik vanaf maart tot en met december. Dat is dus de optelsom van de in de tabel hierboven genoemde maandquota voor die maanden.

Je kunt zelfs op dagbasis volgen wat je volgens de normen van het prijsplafond zou mogen verbruiken aan gas en stroom. Dat ziet er voor februari zo uit.

In de bovenstaande tabel is te zien dat je op 1 februari geacht wordt maximaal 7,4 kuub gas te verbruiken en 10,5 kWh stroom.

Uit een recente peiling van energieleveranciers Zonneplan blijkt overigens dat het voor veel huishoudens nog een flinke opgave wordt om onder de volumegrenzen van het prijsplafond te blijven. Vier op de tien Nederlandse huishoudens verwacht boven het verbruiksplafond uit te komen dit jaar. Vooral het gasverbruik vormt hierbij een flinke uitdaging.

LEES OOK: Hoeveel lager moet de verwarming in de nacht? Op 15 graden…of liever 3 tot 5 graden lager dan overdag