• Vakbond FNV komt dit jaar niet met een looneis in procenten, maar wil dat iedere werknemer er 100 euro bruto per maand bij krijgt.
  • De bond gaat uit van een inflatie van 2 procent voor volgend jaar en dat moeten alle werknemers erbij krijgen.
  • Door 100 euro bruto per maand te eisen, wordt de loonkloof relatief kleiner, omdat lagere inkomens procentueel gezien een forsere loonsverhoging krijgen.

Vakbond FNV komt dit jaar niet met een looneis in procenten, maar wil dat iedere werknemer er 100 euro bruto per maand bij krijgt. Dat bedrag moet bovenop de inflatiecorrectie komen.

Op die manier wil de vakbond naar eigen zeggen de loonkloof verkleinen. Ook zal de bond komend jaar bij cao-onderhandelingen inzetten op meer vaste banen.

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW komt de boodschap van FNV feitelijk neer op een “centrale looneis in een nieuw jasje”. Maar wat mogelijk is aan loonsverhogingen zal per sector verschillen en hoort gewoon thuis op de verschillende cao-tafels, geeft de lobbyorganisatie van het Nederlandse bedrijfsleven aan. “Er zijn sectoren waar sprake is van grote onzekerheid door corona en er zijn sectoren die goed draaien.”

Lagere inkomens relatief beter af

Met de looneis wil FNV zorgen dat niemand in Nederland erop achteruitgaat. De bond gaat uit van een inflatie van 2 procent voor volgend jaar en dat moeten alle werknemers erbij krijgen.

Door daarnaast 100 euro bruto per maand te eisen, wordt de loonkloof relatief kleiner. Voor iemand die het minimumloon verdient betekent dat namelijk een loonsverhoging van 7,9 procent terwijl het voor iemand met een modaal salaris 5,5 procent meer loon is en voor werknemers met drie keer modaal 3,1 procent meer salaris betekent.

FNV wil dat cruciale beroepen aantrekkelijker worden door de lonen te laten stijgen. Ook pleit de bond al langer voor een minimumloon van 14 euro per uur. Dat zou dan door iedereen vanaf 18 jaar moeten worden verdiend.

Vaste banen in plaats van flex

Verder gaat de grootste vakbond van Nederland nog meer inzetten op vaste banen in plaats van allerlei flexconstructies en tijdelijke banen. Na de coronacrisis wil FNV de fouten van de financiële crisis voorkomen, stelt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "Toen gingen aandeelhouders ervandoor met de winsten en werknemers betaalden de prijs in minder zekerheid en loon. Het is nu echt keihard nodig de balans te herstellen."

Door de krapte aan personeel in veel sectoren heeft FNV een goede uitgangspositie, verwacht Boufangacha. "Maar we eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is."

VNO-NCW weet ook dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Daarom vinden de werkgevers het juist belangrijk dat "we met elkaar zorgen" dat iedereen die nog niet werkt, kan gaan werken of meer uren kan gaan maken. Ook zou het zaak zijn dat de productiviteit wordt verhoogd door innovatie en digitalisering.

[activecampaign form=20]

LEES OOK: Verwachte loonsverhoging van 2,8% voor komend jaar…maar voor gepensioneerden daalt besteedbaar inkomen