De gemiddelde salarisverhoging komt in 2022 naar verwachting uit op 2,8 procent, dat blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse bedrijven.

Dat is meer dan de inflatie, de reële stijging ligt op 0,7 procent.

Toch stijgt het besteedbaar inkomen niet voor alle groepen. Gepensioneerden kunnen te maken krijgen met een lager reëel inkomen.

Werkgevers zijn optimistisch over het economisch herstel. Zij zijn van plan hun werknemers een gemiddelde jaarlijkse loonverhoging van 2,8 procent te geven. Met een verwachte inflatie van 2,1 procent in 2022, betekent dit een reële stijging van 0,7 procent, zo blijkt uit onderzoek van risicomanagementconsutant Willis Towers Watson.

De loonsverhogingen komen doordat het percentage bedrijven dat verwacht de lonen te bevriezen flink daalt. Lag dat dit jaar nog op 7 procent, komend jaar is dat bijna nul (0,4 procent).

In sommige sectoren komt het personeel er natuurlijk beter af dan in andere, de grootste loonsverhogingen liggen naar verwachting bij detailhandel (3,2 procent), de hightechsector (3,1 procent) en de automobielsector (3,1 procent).

Werknemers bij nutsbedrijven (2,2 procent) of in de sectoren voor natuurlijke hulpbronnen (2,3 procent) en verzekeringen (2,4 procent) zien naar verwachting echter juist een minder grote stijging van het salaris dan gemiddeld.

"Over het algemeen is het optimisme groot, en veel werkgevers richten zich op een evenwichtige werk- en beloningsstrategie om hun bedrijf te leiden en het welzijn van werknemers te beschermen en in stand te houden", stelt Angel Hoover, Head of Willis Towers Watson Benelux in een persbericht.

Dat optimisme blijkt ook uit andere delen van het onderzoek. Meer dan de helft (53 procent) van de bedrijven in Nederland zegt dat hun bedrijfsvooruitzichten 'beter' of 'veel beter' zijn dan geanticipeerd. Zo'n 28 procent is van plan om in de komende 12 maanden meer personeel aan te nemen.

Besteedbaar inkomen in 2022 daalt nog voor gepensioneerden

Ook economen van ABN AMRO rekenen op een stijging van de cao-lonen vanaf 2022 met 2 tot 3 procent, maar in eerste instantie leidt dat nog niet tot een hoger gemiddeld besteedbaar inkomen, blijkt uit een donderdag gepubliceerde analyse.

Waar de positie van werknemers er redelijk gunstig uitziet, geldt dat niet voor andere groepen. Dit heeft vooral te maken met de positie van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

"Bij gelijkblijvend beleid daalt de bijstand, na correctie voor inflatie. De AOW is gekoppeld aan de CPB-raming van het cao-loon, en zal ook reëel dalen in 2022. De meeste aanvullende pensioenen zijn al jaren niet geïndexeerd. Het reëel besteedbaar inkomen is het gewogen gemiddelde van alle typen huishoudens en laat naar verwachting in 2022 nog steeds een daling zien", schrijven de economen van ABN Amro.

LEES OOK: Deze CEO verhoogde het basissalaris voor zijn personeel in 2015 naar $70.000 – sindsdien vertienvoudigde de omzet en steeg het aantal baby’s van werknemers