De FNV hoopt met het pensioenakkoord een pijnlijk advies over de financiële positie van pensioenfondsen te kunnen omzeilen. Vraag is of de leden van de vakbond dat ook zo zien.

Het advies van de commissie-Dijsselbloem over strengere rekenregels voor pensioenfondsen is alleen relevant als het pensioenakkoord wordt verworpen in het FNV-referendum. Dat zegt voorzitter Han Busker van vakbond FNV.

Een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is dinsdag met een zwaarwegend advies gekomen dat gevoelig kan liggen in vakbondskringen. Volgens het advies zouden pensioenfondsen vanaf 2021 moeten uitgaan van nog lagere rendementen bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen. Daardoor zou de kans groter worden dat fondsen de pensioenen moeten verlagen.

Lees ook: Dit kun je verdienen met beleggen volgens Jeroen Dijsselbloem (en daarom dreigt extra korting op je pensioen)

Maar Busker verwijst in zijn reactie naar het voorlopige pensioenakkoord dat vakbonden, werkgevers en het kabinet vorige week presenteerden. “Onderdeel van het akkoord is dat er een stuurgroep komt die voor invoering van het nieuwe contract waakt over alle voorwaarden. Dat betekent dat we met die stuurgroep een nieuw advies zullen vragen in 2020”, aldus Busker.

Als het pensioenakkoord erdoor komt lijkt de kans juist kleiner te worden dat enkele grote pensioenfondsen al snel kortingen moeten doorvoeren. Dat komt omdat er is afgesproken dat fondsen de pensioenen in het nieuwe stelsel pas hoeven te verlagen als hun zogeheten dekkingsgraad onder de 100 procent is gezakt. Nu ligt de vereiste minimumgrens voor de graadmeter nog op ruim 104 procent.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft daarnaast aangegeven dat hij vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe stelsel de huidige kortingsregels tijdelijk wil aanpassen om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.

Pensioenakkoord: bal ligt bij leden FNV

Ondertussen waarschuwen Busker en collega-FNV-bestuurder Tuur Elzinga leden dat als het pensioenakkoord wordt afgewezen alle afspraken van tafel zijn. De twee zeggen in een interview met De Telegraaf dat "het onderste uit de kan" is gehaald. "Het is het geheel of niet. Anders is het aan de politiek en dan moet je maar weer afwachten, want die zijn niet altijd even betrouwbaar gebleken", zegt Busker.

Volgens Busker is het "de verdienste van de FNV dat dit akkoord überhaupt op tafel ligt". Dat de FNV-leden over dit akkoord mogen stemmen in tegenstelling tot niet-vakbondsleden, vindt hij niet meer dan logisch. "Wíj hebben een regeling voor zware beroepen voor elkaar gebokst. Wíj hebben de veel te snelle verhoging van de AOW-leeftijd een halt toegeroepen. Dat hebben wíj geregeld."

Met de regeling voor zware beroepen wordt het mogelijk om met 63 jaar te stoppen met werken. Elzinga wil de vervroegde uittreding in zoveel mogelijk cao's vastleggen, zegt hij. "Ik denk aan de bouw, maar ook aan de havens, politie, defensie, de zorg, de metaal en de industrie."

FNV'ers kunnen stemmen tot zaterdag 12.00 uur

Woensdag hebben hebben tussen 11.00 uur en 19.00 uur meer dan 76.000 leden van de FNV hun stem uitgebracht. De bond spreekt zelf van 'ronkende servers'. Op sommige momenten is het zo druk dat de website waarop gestemd wordt trager werkt.

FNV vraagt leden in dat geval op een later moment alsnog hun stem uit te brengen. Dat kan nog tot zaterdag 12.00 uur, dus er is volgens de bond voldoende tijd. Halverwege de dag meldde FNV al dat het stemsysteem overbelast raakte door de grote hoeveelheid leden die probeerden te stemmen.

De circa 1 miljoen FNV-leden hebben een brief gekregen met een individuele code om hun mening te geven over het nieuwe pensioenstelsel.

Op sociale media lieten FNV'ers woensdag eveneens van zich horen. Sommige vakbondsleden stelden op Twitter dat ze hun code voor het stemmen nog niet hadden gekregen. Het referendum lijkt spannend te worden. Volgens een peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag is de achterban van FNV erg verdeeld en ontlopen aantallen voor- en tegenstanders elkaar amper.

LEES OOK: Waarom je pensioen daalt, uitgelegd in 500 woorden