Financieel directeur ING stapt op na megaschikking om witwaspraktijken

ING, Hamers, bedrijfstop, Timmermans

Koos Timmermans Foto: ANP

Financieel directeur Koos Timmermans van ING stapt op. De bank maakte dat dinsdag bekend. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die ING onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden.

Timmermans was tijdens de periode 2010-2016, waar het onderzoek betrekking op had, lid van het zogeheten Management Board Banking en eindverantwoordelijke voor ING Nederland. “In het licht van deze omstandigheden zal Koos Timmermans in overleg met de raad van commissarissen aftreden”, aldus ING in de verklaring.

De in 1960 geboren Timmermans kwam in 1996 in dienst van ING. Hij trad in 2007 toe tot het bestuur, nadat hij was benoemd tot risicodirecteur. In 2011 werd hij vicevoorzitter van het Management Board Banking. In 2014 kreeg hij de verantwoordelijkheid over de divisie Market Leaders.

President-commissaris Hans Wijers van ING betreurt de gevonden tekortkomingen en zegt deze zaak zeer serieus te nemen. De ernst van de zaak en de vele reacties van belanghebbenden maakten dat er iets moest gebeuren op het niveau van de directie, zo zei hij. Dat is volgens Wijers ook in het belang van de bank zelf.

Timmermans blijft wel aan tot er een opvolger voor hem is gevonden.

Een ING-woordvoerder legt uit dat pas nadat de schikking bekend was gemaakt, gesproken kon worden met verschillende partijen, zoals politici, over onder meer de gevolgen van het schandaal voor bijvoorbeeld bestuurders. De positie van topman Ralph Hamers lijkt binnen ING niet ter discussie te staan.

Witwaspraktijken met ING-rekeningen

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.

ING had eerder al gemeld dat boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid “aanzienlijk” konden zijn. ING maakte in het jaarverslag over 2016 voor het eerst bekend dat het onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek.

De bank zei vorige week al maatregelen te hebben genomen tegen een aantal medewerkers en voormalig medewerkers die verantwoordelijk waren voor uitvoering van het beleid en procedures. Zo werd de variabele beloning van personeel teruggevorderd en werden sommige taken opgeschort.

ING-topman Ralph Hamers stak vorige week al de hand in eigen boezem. "Het OM heeft tekortkomingen geconstateerd en daar doen we niets aan af", zei Hamers. "De inzet is heel simpel. Van ING mag worden verwacht dat we er alles aan doen om witwassen te voorkomen."

Tuchtzaak tegen ING

Afgelopen donderdag werd bekend dat ING mogelijk ook nog een tuchtrechtszaak boven het hoofd hangt. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak. Dat is de eerste stap die de stichting doet op weg naar een mogelijke tuchtrechtzaak.

Afhankelijk van de informatie die binnenkomt, besluiten de aanklagers van de stichting of ze een onderzoek beginnen.

De stichting kan alleen bankiers bestraffen voor zaken die na 1 april 2015 hebben plaatsgevonden. Op dat moment werd de bankierseed in Nederland wettelijk verplicht. Met het afleggen van die eed beloven bankiers onder meer zich aan de wet te zullen houden, zich verantwoordelijk te gedragen naar de samenleving, de klant centraal te stellen en zich in te zetten voor het vertrouwen in de financiële sector.

Als het daadwerkelijk tot een tuchtrechtzaak komt tegen de betrokken bankiers bij ING, dan kunnen die een beroepsverbod tot drie jaar krijgen. Ook een boete van maximaal 25.000 euro is mogelijk. Verder kan de rechter een berisping of het verplicht volgen van een cursus opleggen.

OM: strafbare feiten niet aan individuele ING-medewerkers toe te rekenen

Volgens ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Sander Dekkker van Rechtsbescherming  is de getroffen schikking met ING effectiever dan een gang naar de rechter. Nu kunnen bepaalde zaken worden afgedwongen die niet door de rechter kunnen worden opgelegd, melden de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en zijn collega voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Zij baseren zich op het Openbaar Ministerie, dat met de schikking kwam. Bij een stap naar de rechter zou die alleen een geldboete hebben kunnen opleggen. Nu kunnen echter maatregelen worden afgedwongen om de situatie bij de grootste bank van Nederland te verbeteren. De ministers noemen de manier waarop ING is aangepakt, ook een effectief middel om snel een norm te stellen voor alle partijen die binnen het financiële stelsel opereren.

Daarnaast speelt volgens de bewindslieden mee dat ING de gemaakte fouten ,,publiekelijk erkent en betreurt'' en dat de bank heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek. Verder melden zij dat het OM heeft gekeken of personen vervolgd konden worden, maar strafbare feiten zouden niet individueel aan personen toe te rekenen zijn geweest.

Hoekstra heeft de kwestie ook besproken met De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder heeft laten weten vertrouwen te hebben in de afspraken die gemaakt zijn met ING om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De minister wil nog wel van DNB weten of die ook witwasrisico's ziet bij andere Nederlandse banken, en of de centrale bank zichzelf voldoende toegerust vindt om adequaat toezicht te houden.

LEES OOK: Shell investeert $200 miljoen in Haagse campus voor alternatieve energie, goed voor honderden banen… en fijn voor Mark Rutte