• Grote ondernemingen moeten vanaf 1 juli alle rekeningen van mkb-bedrijven binnen 30 dagen betalen.
  • De betaaltermijn van 60 dagen wordt gehalveerd om mkb’ers beter te beschermen.
  • Als een groot bedrijf te laat betaalt, dan is er een handelsrente van 8 procent verschuldigd over de periode waarmee de termijn is overschreden.
  • Lees ook: Kwart van de mkb’ers ligt ’s nachts wakker door zorgen over tekort aan personeel

Vanaf 1 juli moeten grote ondernemingen alle rekeningen van het midden- en kleinbedrijf verplicht binnen 30 dagen betalen. De oude betaaltermijn van 60 dagen wordt gehalveerd om mkb’ers beter te beschermen.

“De langere betaaltermijn van 60 dagen blijkt in de praktijk namelijk vaak tot moeilijkheden te leiden voor mkb’ers”, zegt Renée Delissen van advocatenkantoor Osborne Clarke in een persbericht. “Mkb’ers beschikken in de regel over kleinere reserves en zijn daarmee afhankelijk van een voortdurende cashflow”. 

Grote ondernemingen worden bij de nieuwe betalingsregels gedefinieerd als bedrijven met een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro en/of meer dan 250 werknemers. Alle bedrijven kleiner dan dat worden aangemerkt als mkb.

Vanaf 1 juli moet de verkorte betaaltermijn van 30 dagen worden opgenomen in alle overeenkomsten die worden gesloten. Bestaande overeenkomsten moeten daar binnen een jaar op zijn aangepast, dus uiterlijk voor 1 juli 2023.

Als een groot bedrijf een ingediende factuur te laat betaalt, dan is er een handelsrente van 8 procent verschuldigd over de periode waarmee de termijn is overschreden. Mkb’ers kunnen dat afdwingen via een procedure bij de civiele rechter. Ook kunnen eventuele incassokosten op het wanbetalende bedrijf worden verhaald.

Osborne Clarke adviseert grote bedrijven om problemen te voorkomen in kaart te brengen welke contractpartijen gelden als mkb. Vervolgens moeten alle relevante (automatische) betalingsprocessen daarop worden aangepast en moeten alle interne betrokkenen daarvan op de hoogte zijn.

Mkb’ers kunnen als ze niet op tijd betaald worden een anonieme melding doen bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op basis van die meldingen zal begin volgend jaar worden bepaald of er overheidstoezicht ingesteld moet worden.

LEES OOK: Hier moet een goede factuur aan voldoen