Ouders die vermogen willen doorsluizen naar hun kinderen, kunnen dat op verschillende manieren doen. Via periodieke belastingvrije schenkingen, of door vermogen op te potten voor een erfenis. Maar wat is handig als een zoon of dochter bijvoorbeeld later wat extra vermogen kan gebruiken voor aanvullend pensioen?

We kijken hiervoor eerst even naar de belangrijkste fiscale regels rond schenken en erven. Om met schenkingen te beginnen: ouders mogen jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan kinderen en voor het fiscale jaar 2024 gaat het om 6.633 euro.

Ouders mogen ook eenmalig een groter bedrag van 31.813 euro belastingvrij schenken, maar dat dan mag het kind niet ouder dan 40 jaar zijn. We gaan in dit artikel daarom uit van jaarlijkse schenkingen voor een kind dat de 40 al gepasseerd is.

Wat de erfenis betreft, geldt voor kinderen een vrijstelling tot een bedrag van 25.187 euro in 2024. Vervolgens geldt er tot een waarde van 152.368 euro een tarief van 10 procent voor de erfbelasting.

Op basis van deze uitgangspunten heeft Business Insider een voorbeeld gemaakt dat de gevolgen toont van verschillende keuzes. We kijken hierbij naar twee routes.

Lees ook: Zelf extra pensioen opbouwen: check dit handige overzicht met slimme tips voor 2024

Extra pensioen voor kind: belastingvrij schenken of erfenis bewaren

Aan de ene kant starten we met een ouder die het kind 10 jaar lang elk jaar 6.333 euro belastingvrij schenkt. Het kind gebruikt het geld om vermogen op te bouwen voor aanvullend pensioen en belegt daarmee tien jaar lang tegen een gemiddeld rendement van 6 procent per jaar.

De tweede route is dat de ouder een vermogen van 63.330 euro reserveert voor de erfenis en dat op een spaarrekening houdt die een rente van 3 procent per jaar geeft.

We gaan ervan uit dat de ouder na tien jaar overlijdt. Afhankelijk van de gekozen route is er dan een bepaald vermogen opgebouwd. Dat ziet er als volgt uit.

Te zien is dat het vermogen dat is opgebouwd uit de belastingvrije schenkingen, na tien jaar 92.674 euro bedraagt. In het geval van een erfenis is het bij de ouder opgespaarde vermogen slechts een paar duizend euro lager is, te weten 89.142 euro. Dit kun je met deze tool van berekenhet.nl nagaan.

Hierbij spelen twee dingen een rol. In het geval van de belastingvrije schenkingen heeft het kind met wat meer risico belegd op de beurs voor de lange termijn. Dit is gebeurd met kleinere jaarlijkse bedragen, die een wat hoger gemiddeld rendement per jaar hebben opgeleverd.

Als de toekomstige erfenis bij de ouder wordt opgebouwd en op een veilige spaarrekening blijft, gebeurt dat tegen minder risico op tussentijdse schommelingen van het vermogen. Hierdoor is het jaarlijkse rendement wel lager (3 procent rente). Echter, omdat dit op een groot startbedrag betrekking heeft, is dit na tien jaar toch met zo'n 23.000 euro aangegroeid tot 89.142 euro.

Op het moment dat de ouder overlijdt, hoeft er over het via de belastingvrije schenkingen opgebouwde bedrag geen erfbelasting meer te worden betaald. Het vermogen van 92.674 euro is dus 'netto'. Het kind betaalt alleen vermogensbelasting in box 3.

Voor de erfenis van 89.142 euro geldt daarentegen dat er een vrijstelling is van 25.817 euro en over de rest moet 10 procent erfbelasting worden betaald. Dat komt neer op 6.396 euro belasting, waardoor er netto 82.747 euro overblijft van de erfenis. Het gat tussen de twee vermogens is hiermee dus ongeveer 10.000 euro.

Ga je nog een stapje verder en wordt het vermogen na de dood van de ouder nog tien jaar lang niet al te risicovol belegd tegen 4 procent rendement per jaar, dan levert dat het volgende op.

In het geval van de erfenis levert het netto bedrag, na aftrek van de belasting na tien jaar een vermogen van 122.486 euro op. Het vermogen uit jaarlijkse belastingvrije schenkingen is na tien jaar aangegroeid tot 137.177 euro. Het verschil tussen de eindbedragen die beschikbaar zijn voor aanvullend pensioen is nu bijna 15.000 euro.

Uiteraard hangt er bij deze berekeningen veel af van hoe je omgaat met het verwachte rendement. Als bijvoorbeeld het vermogen uit de jaarlijkse schenkingen niet wordt belegd, maar ook wordt gespaard tegen 3 procent rente per jaar, levert dat na tien jaar 78.321 euro op. Dat is dan minder dan de erfenis na aftrek van de erfbelasting (82.747 euro).

Of het handig is om jaarlijks een bedrag belastingvrij te schenken dan wel een groter bedrag bij de ouder als toekomstige erfenis te laten renderen, hangt dus sterk af van de strategie voor de vermogensgroei van respectievelijk kind en ouder.

LEES OOK: Blijven werken naast AOW en pensioen: dit houd je per maand netto extra over, als je 12 uur per week betaald krijgt