Het Verenigd Koninkrijk levert nu nog, na Duitsland, de grootste bijdrage aan de EU-begroting. Maar die miljardenbijdrage gaat verdwijnen als de Brexit écht een feit wordt.

De grote vraag is dan wat betekent dat voor landen die wél lid blijven van de EU. Wie vangt het gat in de begroting straks op? Uit berekeningen die door overheden in Nederland en Duitsland zijn gemaakt, kwam eind vorig jaar naar voren dat de Nederlandse bijdrage aan de EU begroting zomaar 75 procent omhoog zou kunnen schieten en de Duitse bijdrage zou zelfs kunnen verdubbelen.

De Brexit kan ertoe leiden dat per saldo meer dan 10 miljard euro uit de begroting door andere lidstaten moet worden opgehoest. Dat was namelijk de nettobijdrage van het Verenigd Koninkrijk in 2018. In een nieuwe begroting zou Nederland mogelijk 4 miljard euro méér moeten bijdragen en Duitsland 18 miljard euro meer.

Dit het is huidige staatje van nettobetalingen aan de EU, gebaseerd op cijfers uit 2018:

De exacte hoogte van de bijdragen na 2020 is nog niet duidelijk. De EU heeft een zevenjaarsbegroting en die loopt van 2014 tot en met 2020, dus de Brexit komt op een extra spannend moment. De Europese Unie wil bovendien méér geld voor het groeiende pakket van taken. De begroting moet omhoog en dat maakt de EU mogelijk niet geliefder.

Populariteit van de EU en de bijdrage

Hoe zit het met populariteit van EU, als je vergelijkt tussen landen die nettobetalers zijn en netto ontvangende landen? Pew Research Center deed onderzoek in 14 EU landen. Gemiddeld is twee derde van de ondervraagde mensen positief  over de EU. Het viel Pew Reseach ook op dat veel Centraal- en Oost-Europese landen het positiefst zijn over de EU.

Zo zijn Polen het meest positief, 84 procent is vóór de EU. En maar 14 procent is tegen, 2 procent had geen mening.

Lees ook op Business Insider

Frappant is wel dat juist Polen de grootste netto-ontvanger is van EU-gelden. In 2018 kwam de ontvangen gelden minus de eigen bijdrage uit op ruim 11,5 miljard euro. Ook in Litouwen en Bulgarije is de EU zeer populair. Tegen de 80 procent is daar positief en ook die landen zijn netto-ontvangers.

Zou het misschien zo zijn dat landen die per saldo geld ontvangen van de EU het positiefst zijn? Maakt meer EU-geld de bewoners positiever over de EU?

Dat idee lijkt niet helemaal te kloppen. In Hongarije, na Polen de grootste netto-ontvanger, is ‘maar’ twee derde van de ondervraagden positief. Ondanks de miljarden euro’s aan steun is het percentage mensen dat positief is over de EU niet hoger dan het Europees gemiddelde.

In Duitsland, de grootste nettobetaler, ligt de EU-populariteit nog iets hoger dan in Hongarije. Daar is bijna 7 op de 10 inwoners positief over de EU. Dat is ook hoger dan het Europees gemiddelde. In Nederland, nummer 5 qua nettobijdrage, ligt de populariteit op het Europees gemiddelde.

Lees meer: