• De stijging van de prijzen van energiecontracten waarbij het tarief 1 jaar vaststaat, belooft niet veel goeds voor de winter.
  • De leveringsprijzen voor stroom en gas, exclusief belastingen, zijn allebei verdubbeld in een jaar tijd.
  • Voor huishoudens met een variabele energieprijs is de kans groot dat de tarieven per 1 januari 2022 fors omhoog gaan.

Energieprijzen blijven in een vrijwel rechte lijn stijgen, zo blijkt uit data van online consumentenadviseur Pricewise die ter beschikking zijn gesteld aan Business Insider.

Dit is goed te zien aan de energiecontracten met prijzen die 1 jaar vaststaan. De prijzen van deze contracten worden maandelijks aangepast en lopen vaak vooruit op de aanpassing van variabele prijzen van stroom en gas.

De variabele prijzen worden door de meeste energieleveranciers aangepast op 1 januari en 1 juli. De eerstvolgende grote wijziging voor huishoudens met een variabele stroom- en gasprijs staat dus voor 1 januari 2022 op stapel.

In de grafiek hieronder is te zien dat het gemiddelde variabele tarief voor stroom op bijna 8 cent per kWh ligt. Het stroomtarief voor 1 jaar vast is intussen al flink doorgestegen. Dat tarief ligt in september op gemiddeld 10,6 cent per kWh en is op jaarbasis ruimschoots verdubbeld.

De grafiek toont de gemiddelde prijzen per kilowattuur zonder de energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw. Deze belastingen zorgen voor extra kosten van ruim 16 cent per kilowattuur boven op de kale stroomprijs.

Bij de gasprijzen is het beeld nog wat extremer dan op de stroommarkt. Het gemiddelde variabele gastarief ligt in september op 29 cent per kuub.

Het gemiddelde 1-jarige tarief zit daar fors boven en bedraagt in september bijna 45 cent per kuub, een ruim verdubbeling in twaalf maanden tijd.

Bij deze prijzen gaat het wederom om de tarieven zonder de energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw. Per saldo moet je boven op de kale gasprijs nog ruim 58 cent optellen aan energiebelasting, de ODE-heffing en btw om op de prijs per kuub inclusief alle belastingen te komen.

"Het gebrek aan zonne- en windenergie zorgt voor toenemende vraag naar elektriciteit middels fossiele opwekking, zoals kolen- en gascentrales", zegt energiespecialist Tomas Bleker van Pricewise tegen Business Insider.

Gasprijzen zijn door aanbodbeperkingen relatief hoog, waardoor het gebruik van aardgas in stroomcentrales duur is. Op zich wordt het hierdoor aantrekkelijker op kolencentrales in te zetten voor de opwekking van elektriciteit, maar door de toenemende vraag worden ook kolencentrales duurder. Bovendien zijn de prijzen voor CO2-uitstoot in Europa relatief hoog.

Energierekening stijgt in 2022

Uit de kabinetsplannen die op 21 september werden gepresenteerd, bleek dat de fiscale druk voor de energierekening in 2022 voor veel huishoudens iets stijgt. Gemiddeld gaat het op jaarbasis om zo'n 20 euro extra.

Maar de politiek is niet helemaal ongevoelig voor stijgende energiekosten. De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen om de energiebelasting voor huishoudens volgend jaar te verlagen.

"De verwachting is dat de stijging - van vooral de gasprijs - nog wel even doorzet", aldus Bleker. De winter moet immers nog beginnen en die kan behoorlijk duur worden voor Nederlandse huishoudens

De sterke stijging van energieprijzen kan vooral kleinere leveranciers in de problemen brengen, signaleert Het Financieele Dagblad maandag. Vooral voor partijen die extern inkopen en vervolgens stroom en gas doorverkopen aan consumenten en bedrijven zijn er risico's. Zij lopen het gevaar dat verkooptarieven al zijn vastgelegd, terwijl de inkoop van stroom en gas op de groothandelsmarkt plotseling duurder wordt en niet goed is afgedekt.

[activecampaign form=24]

LEES OOK: Is er sprake van een ‘normale’ beurscorrectie, of speelt er meer? Deze koersniveaus zijn van belang