Een nieuwe lente, een nieuwe energieprijs. Het algemene beeld daarbij is dat prijsdalingen voor gas en stroom doorzetten. Maar het tempo van de dalingen neemt wel af, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de energietarieven voor nieuwe klanten.

Omdat sprake is van een dalende trend, blijft het zo dat dynamische tarieven de laagste prijzen laten zien. Hierbij reageren gas- en stroomprijzen voor consumenten op dagbasis op de prijsontwikkeling op groothandelsmarkten.

Uit het maandoverzicht van Business Insider Nederland voor de energieprijzen per 2 april, op basis van data van Energievergelijk.nl, blijkt ook dat de verschillen tussen de prijzen van energieleveranciers nog steeds fors zijn. Nauwkeurig vergelijken blijft dus van belang.

De gemiddelde gasprijs voor alle soorten contracten, dus dynamisch, variabel én vast, noteert begin maart op 1,22 euro per kuub. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs voor nieuwe klanten van begin maart.

Voor stroom geldt dat de gemiddelde prijs voor alle soorten contracten bij nieuwe klanten op iets minder dan 0,28 euro per kWh ligt begin april. Ook dit is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs van begin maart.

Om de verschillen tussen verschillende aanbieders uit te lichten, splitsten we de gas- en stroomprijzen hieronder uit tussen enerzijds dynamische en variabele tarieven en anderzijds contracten waarbij de prijs 1 jaar of langer vastligt. Dat geeft een beter beeld van de concurrentie tussen aanbieders in verschillende marktsegmenten.

Het overzicht van energieprijzen bij ruim twintig energieleveranciers per 2 april 2024 heeft betrekking op contracten voor nieuwe klanten. De data komen van Energievergelijk.nl.

Dynamische prijzen gas relatief laag in april

De energieprijzen voor dynamische en variabele energiecontracten tonen forse verschillen tussen aanbieders.

In het geval van dynamische prijzen wordt de prijs voor consumenten op dagbasis aangepast, waarbij de ontwikkeling van gas- en stroomprijzen op de groothandelsmarkt leidend is. Voor de dynamische prijzen per 2 april gaat het dus om een momentopname.

Energieleveranciers passen doorgaans één keer per maand of eens per drie maanden de variabele energieprijzen aan.

In de tabel hieronder zijn de prijzen van ruim twintig aanbieders gesorteerd op basis van de gasprijs van laag naar hoog. Voor de meeste huishoudens is gas de hoogste kostenpost van de energierekening.

De gemiddelde gasprijs voor dynamische en variabele contracten ligt per 2 april op 1,22 euro per kuub. Dat is 7 cent lager dan het gemiddelde van maart. Dit heeft vooral te maken met sterk concurrerende dynamische prijzen aan de onderkant van de markt.

Door de aanhoudend lage groothandelsprijzen in maart zijn er momenteel behoorlijk lage dynamische tarieven te vinden van 1,05 euro tot 1,09 euro per kuub. Gevolg is dat de gemiddelde prijsontwikkeling van dynamische én variabele tarieven wordt gedrukt.

Aan de bovenkant van de markt is er ook enige beweging. Het hoogste variabele gastarief ligt begin april op 1,51 euro per kuub, terwijl dat een maand eerder nog 1,57 euro per kuub was.

Als je de stroomprijzen bekijkt, gaat het wat minder hard omlaag. Hier ligt het gemiddelde voor de dynamische en variabele prijzen per 2 april op 0,27 euro per kWh. Dat is ongeveer 2 cent lager dan de gemiddelde prijs voor nieuwe klanten in maart.

Bij de dynamische contracten zijn de laagste tarieven blijven hangen tussen de 0,22 euro en 0,23 euro per kWh. Aan de bovenkant van de markt ligt het hoogste variabele stroomtarief op 0,37 per kWh, terwijl dit een maand eerder 0,40 euro per kWh was.

Vaste prijzen gas en stroom: stabiele markt

Wie energieprijzen voor 1 jaar of 3 jaar vastzet, heeft meer zekerheid over energiekosten gedurende een langere periode. Het marktbeeld is nog steeds dat je momenteel niet met dagelijks fluctuerende dynamische tarieven kunt concurreren, maar wel met variabele energieprijzen.

In de tabel hieronder hebben we de 1-jaarstarieven en de 3-jaarstarieven voor gas en stroom weergegeven, per 2 april voor nieuwe klanten. Ook deze lijst is gesorteerd van laag naar hoog op basis van de gastarieven.

De gemiddelde vaste gasprijs ligt per 2 april op 1,21 euro per kuub. Dat is 1 cent lager dan begin maart.

Gemiddeld ligt de vaste gasprijs nu dicht in de buurt van het gemiddelde variabele/dynamische tarief. Maar vooral vergeleken met variabele gasprijzen zijn prijzen die 1 jaar of 3 jaar vaststaan, relatief gunstig.

Kijken we naar de vaste stroomprijzen, dan ligt het gemiddelde op 0,28 euro per kWh per 2 april en dat is vergelijkbaar met begin maart. Ook hier ben je vaak gunstiger uit met een vast contract dan met een variabel contract waarbij de prijzen één keer per maand of per drie maanden veranderen.

Per saldo blijft het dus zo dat dynamische tarieven het laagst zijn, maar daarbij loop je ook meer risico. Als marktprijzen stijgen, voel je dat met een dynamisch tarief meteen en moet je de hogere kosten voor de energierekening ook kunnen opvangen.

De tarieven voor contracten van 1 jaar vast of langer liggen hoger dan de dynamische prijzen, maar bieden wel meer zekerheid over de energiekosten.

LEES OOK: Blik op je Geld: benzine duurder, beurs blijft record op record stapelen