Het is beter als tarieven voor warmtenetten niet meer gekoppeld zijn aan de gasprijs, maar dit kan ook betekenen dat stadswarmte soms duurder wordt dan nu.

Met die waarschuwing komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die toezicht houdt op bedrijven die warmtenetten exploiteren.

Nu is de prijs voor warmte gekoppeld aan de gasprijs. Dit moet voorkomen dat klanten van een warmtenet, die geen vrije keuze hebben in hun leverancier, duurder uit zijn dan huishoudens met een gasaansluiting.

Maar de regering wil warmtetarieven loskoppelen van gasprijzen en meer laten afhangen van de kosten die energieleveranciers maken voor hun warmtenet.

Volgens de ACM is dat een goed idee, omdat dit de tarieven beter uitlegbaar maakt voor klanten. Maar dit betekent niet automatisch dat warmtenetten goedkoper worden dan nu.

Leveranciers mogen hun kosten dan namelijk doorberekenen, en die kunnen hoog uitvallen. Volgens de ACM zijn daarom extra maatregelen nodig om klanten van een warmtenet te beschermen tegen te hoge prijzen.

Invoering zelfstandige prijs voor stadswarmte per januari 2025 te vroeg

Volgens de toezichthouder moeten warmtebedrijven op uniforme wijzen gegevens aanleveren bij de ACM. Daarvoor moeten boekhoudkundige aanpassingen gedaan worden. Die nemen zoveel tijd in beslag, dan invoering van een zelfstandige prijs voor warmtenetten per 1 januari 2025 niet haalbaar is.

Voor 2024 heeft de ACM een maximumtarief voor warmtenetten vastgesteld van 46,69 euro per gigajoule. Warmteleveranciers moeten daar met hun tarieven altijd onder blijven.

Een gigajoule staat voor 31,6 kuub aardgas equivalent. Dus het prijsplafond voor warmtenetten van 2024 komt omgerekend neer op 1,48 euro per kuub gas.

Warmtenet als alternatief voor verwarming op gas

Warmtenetten vervoeren restwarmte van bijvoorbeeld de industrie of afvalverbrandingsinstallaties naar woningen. Ze worden als oplossing gezien om veel woningen van het fossiele gas af te krijgen. Maar dit jaar is er veel onvrede over de hoge tarieven.

Amsterdamse woningcorporaties stopten eerder deze maand met het aansluiten van hun woningen op het warmtenet van Vattenfall omdat die te hoge prijzen zou rekenen. Daarmee zou de energieleverancier eerdere afspraken over het beperken van de kostenstijgingen niet nakomen.

Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat kondigde onlangs een voorstel aan om warmtenetten betaalbaar te houden. Hij wil dat vanaf volgend jaar stijgende energiebelastingen op gas niet doorwerken in de warmtetarieven. Ook worden de vaste kosten van een cv-ketel niet langer op een relatief duur contract gebaseerd.

LEES OOK: 6 manieren waarop energiebedrijven klanten met zonnepanelen financieel benadelen – dikke kans dat ook jouw energieleverancier dat doet