Per 1 januari 2024 verdwijnt het prijsplafond voor energie, dat huishoudens beschermt tegen extreem hoge prijzen voor gas en stroom. Tegelijk verandert er op fiscaal gebied het nodige met de energiebelastingen en dat heeft ook invloed op de energierekening.

Wat betreft de overheidssteun voor hoge energielasten kunnen huishoudens met lagere inkomens ook in 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Voorwaarde is dat het bruto inkomen niet meer dan 200 procent van het sociaal minimum bedraagt, inclusief 8 procent vakantiegeld. Het Noodfonds kan de kosten van het deel van de energierekening dat meer is dan 8 tot 10 procent van het bruto huishoudinkomen op zich nemen.

Voor de energierekening zijn in fiscaal opzicht de energiebelastingen op gas en stroom van belang en de zogenoemde heffingskorting. Bij de energiebelasting gaat het om een verbruiksheffing per kuub gas en per kWh stroom. De heffingskorting is een vast bedrag dat in mindering wordt gebracht op de energierekening.

Daarnaast spelen bij de vaste lasten van de energierekening de netbeheerkosten een rol, net als het zogenoemde vastrecht dat energieleveranciers hanteren.

We nemen hieronder de belangrijkste wijzigingen voor je energierekening in 2024 door:

1) Energiebelasting op gas en stroom

De energiebelasting op gas gaat fors omhoog en komt in 2024 uit op 70,54 cent per kuub, inclusief btw. Dat is een stijging van 11 cent per kuub vergeleken met dit jaar.

Voor stroom gaat de energiebelasting omlaag naar 13,16 cent per kWh, inclusief btw. Dat is een daling van 2,1 cent per kWh.

Stelt dus dat je op jaarbasis 1.200 kuub gas verbruikt en 3.000 kWh stroom. Dan betaal je voor gas 132 euro extra aan energiebelasting op jaarbasis en voor stroom 63 euro minder. Per saldo is dat een stijging van 69 euro voor de energiebelasting op jaarbasis.

2) Vermindering energiebelasting per stroomaansluiting

De vaste heffingskorting op de energierekening, die gekoppeld is aan de stroomaansluiting, gaat in 2024 omhoog naar 631,35 (inclusief btw). Dit betekent een extra korting van 34,53 euro vergeleken met dit jaar.

3) Kosten netbeheerders

Voor het netbeheer van elektriciteit en gas is Nederland ingedeeld in regio's. Afhankelijk van waar je woont, heb je een bepaalde netbeheerder. Die kun je dus niet kiezen. Wie de netbeheerders in jouw regio zijn, kun je hier voor gas en hier voor stroom vinden.

De netbeheerders verhogen de tarieven in 2024, naar eigen zeggen vanwege een forse opgave voor benodigde investeringen in het stroomnet, onder meer door het toegenomen aantal zonnepanelen. Volgens markttoezichthouder ACM gaat het om een gemiddelde stijging van de kosten voor huishoudens van bijna 8 euro per maand.

Volgens financiële vergelijker Pricewise blijkt uit de laatste cijfers van netbeheerders dat de vaste kosten voor netbeheer flink omhoog gaan in 2024.

  • De netbeheerkosten bij Stedin stijgen met 7,40 euro per maand;
  • Bij Liander stijgen de kosten maandelijks met 5 euro;
  • Enexis verhoogt de kosten met 10,10 euro per maand extra.

4) Vastrecht energieleveranciers

Een punt om nog op te letten zijn de zogenoemde vaste leveringskosten die energieleveranciers in rekening brengen. Die kunnen per aanbieder behoorlijk verschillen. Als je overweegt over te stappen is het goed om dit te checken bij energievergelijkers, want als je bijvoorbeeld relatief weinig gas een stroom verbruikt, kan het vastrecht naar verhouding zwaar aantikken.

Ter referentie, geven we hier de actuele prijzen voor de vaste leveringskosten bij de drie grootste aanbieders: Vattenfall, Eneco en Essent, zoals vermeld bij Gaslicht.com en Pricewise. Per soort energiecontract kunnen er bij aanbieders nog lichte verschillen zijn. We vermelden hieronder de vaste leveringskosten voor 1-jaarscontracten.

  • Vattenfall: 16,98 euro per maand, inclusief btw voor gas én stroom (204 euro op jaarbasis)
  • Essent: 14,98 euro per maand, inclusief btw voor gas én stroom (180 euro op jaarbasis)
  • Eneco: 11,98 euro per maand, inclusief btw, voor gas én stroom (144 euro op jaarbasis)

LEES OOK: Energieprijzen blijven laag in december: gasprijs en stroom op bodemniveaus van 2023