De wind- en zonneparken in Flevoland hebben afgelopen jaar door de gestegen stroomprijzen megawinsten geboekt, zo meldt Omroep Flevoland maandag. Zo steeg de winst van Windpark Westermeerwind vorig jaar van 7 miljoen euro naar 24 miljoen euro.

Van andere bedrijven is geen winst- of verliesrekening bekend en ze willen ook niet ingaan op vragen van de omroep over hoe hoog hun winst was.

Op basis van een ruwe, eigen schatting komt Omroep Flevoland op een totale winst van 200 miljoen euro bij de wind- en zonneparken in de provincie over afgelopen jaar. Het grootste deel van die winst komt terecht bij de aandeelhouders en dat zijn in Flevoland vooral boeren en grote energiebedrijven als Vattenfall.

Om wind- en zonneparken rendabel te maken waren er altijd overheidssubsidies nodig, maar door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van gas uit Rusland stegen stroomprijzen in 2022 tot recordhoogte.

“Dat betekent een forse extra inkomstenbron voor de investeerders in windenergie”, zegt lector Energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen tegen Omroep Flevoland. “Met terugwerkende kracht kun je zeggen dat investeerders die zijn ingestapt in wind en zonne-energie nu bovenmatig worden beloond”.

Investeerders in windparken spekkoper bij hoge stroomprijzen

De vraag is dan ook of de enorme winsten niet terug moeten vloeien naar de maatschappij, maar dat vindt de in bedrijfsethiek gespecialiseerde professor Johan Graafland van de Tilburg University niet nodig. “De investeerders in wind en zon hebben natuurlijk wel een risico genomen en ze houden zich netjes aan de afspraken die ze met het Rijk hebben gemaakt over de verstrekte subsidies”, legt hij uit aan Omroep Flevoland. “Dat de markt zo veranderd is, daar kunnen die investeerders niks aan doen. Je kunt nu niet opeens zeggen dat ze een gedeelte van die subsidie moeten terugbetalen.”

En volgens een woordvoerder van Windpark Westermeerwind profiteert de overheid zelf ook al volop van de hoge energieprijzen, zegt hij tegen Omroep Flevoland: “De overheid kon de voor ons maximaal gereserveerde subsidie van 36 miljoen euro voor 2022 in de staatskas houden en bovendien is er vanwege de hogere winst ook meer vennootschapsbelasting betaald”.

Voor dit jaar worden ook weer miljoenenwinsten verwacht, maar de toekomst moet uitwijzen of dit een uitzonderlijke situatie is of dat wind- en zonneparken echt de kip met gouden eieren zijn. "Niemand die het weet. De energiemarkt is een casino geworden", zegt lector Martien Visser.

Stroomprijs in 2023 gedaald, maar nog altijd hoger dan vóór de energiecrisis

Om een idee te geven van de gigantische schommeling van stroomprijzen in de afgelopen jaren, toont Business Insider hieronder een grafiek van de gemiddelde consumentenprijs voor stroom, op basis van data van financiële vergelijker Pricewise.

Het gaat hier om de zogenoemde 'kale' stroomprijs exclusief de energiebelasting en btw. Te zien is de variabele stroomprijs voor nieuwe klanten en de prijs voor 1 jaar vast. De 1-jaarsprijs toont een 'gat' tussen augustus 2022 en april 2023, omdat veel energieleveranciers door de marktturbulentie in die periode geen 1-jaarscontracten aanboden.

Stroomprijs: variabel en 1 jaar vast voor nieuwe klanten

In de grafiek is te zien dat de kale stroomprijs in de periode tussen 2018 en medio 2021 rond de 6 cent per kWh schommelde. Vanaf eind 2021 is deze fors gaan stijgen, om in september 2022 piekniveaus van meer 70 cent per kWh te bereiken.

Vanaf eind 2022 zijn stroomprijzen weer fors gaan dalen. Maar de huidige 'kale' variabele stroomprijzen bedraagt nog altijd zo'n 17 cent per kWh. Dat is bijna het drievoudige van gemiddelde prijzen die tot medio 2021 gangbaar waren.

LEES OOK: Energieleveranciers maken €20 miljoen vrij voor mensen die energierekening in de winter niet kunnen betalen