• Wie geld over heeft en een starter op de huizenmarkt wil ondersteunen met een schenking, kan dat voor het eind van dit jaar nog regelen.
  • De kans is vrij groot dat een nieuw kabinet de regeling voor de ‘jubelton’ versobert, omdat meerdere coalitiepartijen er tegen zijn.
  • Business Insider bespreekt de huidige regels die gelden voor de schenking van ruim 100.000 euro voor een eigen woning.
  • Lees ook: Vermogensbelasting in box 3: waarom beleggers dit jaar niet mogen klagen

Wie zijn of haar kind, of een ander ‘hulpbehoevende’ starter op de woningmarkt blij wil maken met een ton voor een eigen huis, moet niet al te lang wachten. Er is namelijk een behoorlijke kans dat een volgende kabinet de eenmalige belastingvrije schenking van ruim een ton gaat aanpakken.

Financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep wijst er in zijn nieuwsbrief van deze week dat versobering of afschaffing van de zogenoemde ‘jubelton’ een reële mogelijkheid is.

De eenmalige schenking van maximaal 105.302 euro is bedoeld om starters te helpen op de woningmarkt. De ontvanger betaalt geen schenkbelasting over de vrijstelling.

Het geld mag gebruikt worden door kinderen of andere ontvangers tussen 18 en 40 jaar om een eigen woning te kopen, te verbouwen, of om een al bestaande hypotheek af te lossen. Ook kan het geld aangewend worden om de rechten van erfpacht af te kopen.

Politiek gezien staat de eenmalige schenking van ruim een ton onder druk, omdat deze de tweedeling op de huizenmarkt zou vergroten. Starters met een extra ton zouden hiermee bevoordeeld worden ten opzichte van aspirant-kopers die dit voordeel niet meekrijgen.

Daarnaast zou de jubelton indirect bijdragen aan de problemen op de woningmarkt, waar kinderen van vermogende ouders een startkapitaal krijgen en hoger kunnen bieden dan hun leeftijdsgenoten die geen schenking ontvangen. Dat zou indirect de huizenprijzen stuwen.

Economen van De Nederlandsche Bank pleitten deze zomer voor de afschaffing van de schenkingsvrijstelling vanwege het effect op de huizenmarkt.

In de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen staat dat SP, PvdA, De ChristenUnie, D66 en GroenLinks de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning willen afschaffen. Het CDA wil de regeling beperken. De vraag is dus of de VVD in het volgende kabinet de druk van zijn coalitiepartners kan afhouden om de schenkingsvrijstelling te laten staan.

Wie een jubelton kan schenken kan dat dit jaar nog zonder beperkingen doen. Voor de belastingvrije schenking gelden wel een aantal belangrijke voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste eisen:

  • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en het geld gebruiken om een eigen woning te kopen, verbouwen, een hypotheekschuld af te lossen of erfpacht af te kopen.
  • De jubelton kan één keer met een vrijstelling worden geschonken
  • Het geld dat in 2021 wordt geschonken moet uiterlijk in 2023 worden gebruikt.
  • De ontvanger mag niet eerder een schenking hebben ontvangen met een verhoogde vrijstelling via dezelfde schenker.
  • De schenking mag ook door anderen dan de eigen ouders gedaan worden.
  • Wie de eenmalige schenking van 105.302 euro ontvangt, mag niet ook nog andere schenkingen ontvangen in hetzelfde jaar van dezelfde persoon.

LEES OOK: Dit zijn de vaak zeer radicale plannen van 7 politieke partijen voor de inkomstenbelasting, je vermogen in box 3 én de erfbelasting