• Leasen van auto’s door particulieren is populair. Je rijdt met ‘private lease’ als consument een nieuwe auto tegen een vast maandbedrag, zonder eenmalig een groot bedrag af te tikken.
  • Private lease is niet heel flexibel. De contractduur is vaak 4 à 5 jaar.
  • Als je tussentijds van je leaseauto af wil en je zegt het contract op, dan kan je dat veel geld kosten.
  • Het laten overnemen van je private lease-contract door een volgende leaser kan kosten besparen, maar je moet wel op een aantal zaken letten.

Voor mensen die privé graag een nieuwe auto rijden en die geen zin hebben in een groot aanschafbedrag ineens ontstond de afgelopen jaren private lease. In plaats van een leaseauto van de zaak lease je als consument een auto.

Met private lease rij je in een nieuwe auto tegen een vast maandbedrag. Inbegrepen zijn onder meer reparatie en onderhoud, een allriskverzekering, motorrijtuigbelasting (wegenbelasting), afleveringskosten, verwijderingsbijdrage en vaak ook pechhulp.

Met private lease betaal je alleen de brandstof, parkeerkosten en eventuele boetes zelf. Verder is alles gedekt.

Een nadeel is dat private lease niet heel flexibel is. Je zit zomaar voor 4 of 5 jaar vast aan een contract. In zo’n periode kan er veel gebeuren.

Stel je wisselt van baan en krijgt voortaan een auto van de zaak. Of je verhuist, gaat veel dichter bij je werk wonen en hebt een auto niet meer nodig. Hoe kom je van je leasecontract af?

Private lease: contract voortijdig opzeggen is duur

Als je tussentijds van je contract af wilt, neem je contact op met de leasemaatschappij. Die maakt dan een berekening van de kosten van het openbreken van het contract vóór de eigenlijke einddatum.

De leasemaatschappij moet bedenken wat ze met de auto aan moeten; de eerste hoge afschrijvingen zijn geweest en nu stopt de leaser opeens. Daarom verlangt zo'n leasemaatschappij een opzegvergoeding.

Lees meer: 4 manieren om goedkoop van je private lease-contract af te komen

Leasemaatschappijen zijn op zich vrij om zelf de hoogte van de boete voor het openbreken van het contract te bepalen. Als een maatschappij is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease heb je iets meer zekerheid. Maar ook dan kunnen de bedragen voor het voortijdig stoppen van je contract oplopen tot 30 tot 50 procent van de resterende leasetermijnen.

Soms zijn er bijzondere voorwaarden en kun je bij echtscheiding, overlijden of verlies van een baan wel makkelijker je contract openbreken. In sommige gevallen is er een betalingsregeling te treffen.

Stel dat je een auto leaset voor 250 euro per maand en je leaseperiode loopt twee jaar. Dan kun je tussen de 1.800 en 3.000 euro kwijt zijn, afhankelijk van het percentage van de opzegvergoeding. Dat hakt erin. Je bent zomaar een bedrag kwijt waar je nog zeven maanden tot een  jaar voor had kunnen rondrijden in je private lease-auto.

Een voordeel van deze manier van opzeggen is dat je duidelijkheid hebt. Je bent van het contract af en er komen geen verrassingen meer.

Private lease-contract laten overnemen

Wie tussentijds van een private lease-contract af wil, kan ook proberen dat contract aan iemand anders over te doen. Aanbiedingen daarvoor zie je onder meer op sites als Marktplaats.

Sinds begin dit jaar is er ook de site privateleasemarket.com in Nederland. Dat is een initiatief van de 28-jarige data-analist Sebastiaan Jansen uit Utrecht. Hij wilde eind 2019 van zijn private lease-contract af door een nieuwe baan. “Ik wilde een site maken, een marktplaats voor private lease-contracten, zodat ik maar ook anderen makkelijk een leasecontract konden laten overnemen”, zegt Jansen tegen Business Insider.

Voordeel voor degene die het contract tussentijds opzegt, is dat die geen opzegboete meer betaalt. Aan de andere kant heeft degene die het private lease-contract overneemt een relatief korte resterende looptijd.

Nadeel voor de overnemende partij is dat de leaseauto niet meer gloednieuw is. Wel zijn de auto’s doorgaans goed onderhouden binnen het private lease-contract en de kilometerstanden kunnen ook meevallen.

Administratiekosten bij overzetten van private lease-contract

De leasemaatschappij moet overname van het contract wel toestaan en zal over het algemeen ook administratiekosten rekenen. Die 'overschrijfkosten' bedragen over het algemeen enkele honderden euro's. Maar dat is een stuk voordeliger dan gangbare opzegboetes.

De nieuwe leasenemer moet ook de hele aanvraagprocedure doorlopen bij de leasemaatschappij. Juich niet te vroeg als je je contract denkt te kunnen overdragen. Degene die het contract overneemt, wordt onderworpen aan een check bij het Bureau Kredietregistratie. Hij of zij zal ook salarisstroken en bankafschriften moeten laten zien.

Jansen heeft op zijn site privateleasemarket.com een lijstje gezet van leasemaatschappijen die meewerken aan overdragen van contracten. Daarbij staat óók een indicatie van de administratieve kosten. Maar het is altijd van belang zelf te informeren bij je maatschappij vóór je een contract aanbiedt.

Jansen weet inmiddels wel dat lang niet alle maatschappijen happig zijn op het overzetten van contracten. “Ze melden de overdrachtsmogelijkheid geregeld niet expliciet op de site of in contracten. Ze vinden het waarschijnlijk maar administratief gedoe.”

Bonus bij overnemen private lease-contract

Bij aanbiedingen om een private lease-contract over te nemen, zie je regelmatig dat degene die van het contract af wil een geldbonus aanbiedt. Jansen: “De overdrager van een contract geeft bijvoorbeeld een deel van zijn besparing aan de overnemer van het private lease-contract.” Een deel van de boete die je anders kwijt zou zijn, geef je dan door. “In vergelijking met de opzegvergoeding is de overnamebonus een schijntje”, zegt Jansen.

Zo'n bonus is in feite een mondelinge afspraak tussen degene die van het leasecontract af wil en degene die het overneemt. Is dat niet tricky? “Als je een occasion koopt, maak je ook een bedrag over. Hier maak je ook een afspraak met elkaar. Spreek wel goed af wat je wanneer overmaakt en zorg dat de overnemer ook echt het contract overneemt”, zegt Jansen.

Let op schade aan de auto als je een private lease-contract overneemt

De ANWB behartigt de belangen van automobilisten en biedt zelf ook private lease-contracten aan. Hoe kijkt de ANWB aan tegen het overdragen van leasecontracten door particulieren?

De ANWB is zelf flexibel met opzegging als je door persoonlijke omstandigheden graag van je contract af wil. Stel je verliest je baan en raakt je inkomen kwijt, dan wil de ANWB wel meedenken over het openbreken van een contract.

Bij ANWB Private Lease is het echter zo dat overnemen van een private lease-contract vooralsnog alleen mogelijk is binnen de familiekring. Woordvoerder Markus van Tol wijst erop dat je als overnemende partij niet alleen de auto en de maandkosten overneemt, maar ook het verleden van die leaseauto. “De eventuele schades die de auto al heeft en die nog niet gemeld zijn bij de leasemaatschappij verhuizen ook mee. Als daar discussie over ontstaat, is dat natuurlijk vervelend. Daar ligt een rol voor zowel de oude als nieuwe berijder en wellicht ook de leasemaatschappij om dit bij de overdracht goed af te stemmen.”

Hypotheek en private lease van een auto

Private lease van een auto kan je in de weg zitten als je een hypotheek wil nemen. Het private lease-contract levert namelijk een registratie op bij de BKR. De maandelijkse verplichtingen voor de auto neemt de geldverstrekker mee bij het bepalen van de maximale hypotheek die je kunt krijgen. En dat maximale hypotheekbedrag kan opeens tienduizenden euro's lager uitvallen als je maandelijks honderden euro's kwijt bent aan een leaseauto.

Lees meer: Private lease van een auto betekent dat je minder hypotheek kunt krijgen – dat werkt zo

Volgens de ANWB is financieel toezichthouder AFM in dit verband ook huiverig voor het tussentijds overnemen van private leasecontracten. "Dit geldt zeker als dat gebeurt rond het moment van een hypotheekaanvraag."

Van Tol geeft als voorbeeld een leasecontract dat op naam staat van een dochter die een hypotheek nodig heeft. "Het contract wordt dan op naam van één van de ouders overgezet. De dochter blijft gewoon in de auto rijden en betaalt, via de ouders, de leasekosten." Op die manier wordt de beperking van het maximaal te lenen hypotheekbedrag omzeild, terwijl sprake is van zwaardere financiële lasten. Dat is vanuit financieel oogpunt niet verstandig, aldus de ANWB.


Lees meer over private lease: