Tijdens de coronacrisis is er op de beurs een opvallend verschil te zien tussen de koersprestatie van bedrijven die respectievelijk als méér en minder duurzaam worden bestempeld.

In het eerste kwartaal van 2020 daalde de hele aandelenmarkt, maar aandelen van duurzame ondernemingen zakten relatief veel minder.

Vermogensbeheerders vermoeden dat ondernemingen die beter letten op een verantwoorde omgang met werknemers, het milieu en de bedrijfsfinanciën de crisis beter kunnen opvangen.

De coronacrisis is nog pril, maar het lijkt erop dat het belang van duurzaam ondernemerschap alleen maar meer toeneemt. Dat is zichtbaar als je kijkt hoe beursgenoteerde bedrijven de afgelopen maanden presteerden, afhankelijk van hoe ze scoren op duurzaamheidscriteria.

In de beleggingswereld is er al een aantal jaar veel aandacht voor het beoordelen van bedrijven op duurzaamheidscriteria. Kort gezegd gaat het om milieu, sociaal beleid en goed bestuur.

Dan moet je denken aan zaken als: hoe proberen bedrijven hun CO2-impact te verminderen? Wat doen ze voor werknemers? En knijpen ze leveranciers niet te veel af?

Wat betreft de kwaliteit van het bestuur gaat het onder meer om financiële keuzes: blijven de bonussen voor de top een beetje binnen de perken? En wordt het terugsluizen van geld naar aandeelhouders zorgvuldig afgewogen tegen andere belangen, zoals oog houden voor stevige financiële buffers?

Om een beeld te krijgen van hoe beursgenoteerde bedrijven op dit soort punten scoren, zijn er tal van ranglijstjes. Een veel gebruikte term is ESG (Environmental, Social & Governance).

Er zijn inmiddels ook vele aandelenindices en fondsen die beleggen in bedrijven die sterk scoren op ESG-criteria.

Relatieve prestatie van duurzame aandelen beter bij aanvang coronacrisis

Wat blijkt? Duurzame beursindices zijn in de coronacrisis, net als de hele aandelenmarkt, weliswaar flink gedaald. Maar relatief ben je met duurzaam beleggen een stuk minder zwaar geraakt.

Oprichter Ralf op de Weegh van BeSmart Vermogensbeheer wijst erop dat duurzame bedrijven over het algemeen innovatiever en financieel gezonder zijn. Ze hebben managementprocessen beter op orde, zijn minder vaak verwikkeld in financiële schandalen en zijn beter in staat om talentvolle medewerkers aan te trekken en de behouden. "Het is goed om te zien dat ook in een crisissituatie deze duurzame bedrijven komen boven drijven en de koersschade beperken."

Onderstaande tabel laat dit zien voor verschillende regio's in de wereld. Hierbij is telkens het rendementsverschil tussen een brede aandelenindex en de 25 procent meest duurzame bedrijven van die index vergeleken. In dit geval wordt voor die laatste groep de afkorting SRI (Socially Responsable Investing) gebruikt.

Te zien is dat in de VS, Europa en Japan de groep duurzame bedrijven in 2019 in een opgaande markt 2 tot 5 procentpunt meer rendement behaalde.

In het eerste kwartaal van 2020, toen de coronacrash toesloeg, zorgde duurzaam beleggen voor 3 tot 5 procentpunt minder verlies.Rendementsverschillen van 3 tot 5 procentpunt zijn op jaarbasis zeker significant. Voor dit jaar is de vraag natuurlijk of beursgenoteerde bedrijven met een duurzaam stempel ook in de rest van 2020 relatief beter blijven presteren.

Vermogensbeheerder NN Investment Partners beaamt in ieder geval de trend die je in diverse regio's en op wereldniveau ziet.

Ook de actief beheerde duurzame beleggingsfondsen van NN Investment Partners laten in 2019 en het eerste kwartaal van 2020 een relatief sterke prestatie zien vergeleken met brede marktindices, zowel in de opgaande markt van 2019 als in de neergaande markt van 2020.

“Het is nu duidelijker dan ooit welke bedrijven door deze onzekere periode kunnen komen zonder dat ze worden afgestraft voor een slechte allocatie van middelen of beleggers frustreren door nieuwe aandelen uit te geven”, zegt hoofd duurzame beleggingen Hendrik-Jan Boer van NN Investment Partners in een persverklaring. 

“Dit wordt allemaal bepaald door hun bestuurlijke langetermijnaanpak. De bedrijven in onze portefeuilles hebben tijdens deze crisis allemaal voldaan aan onze verwachtingen.”

Lees meer over beleggen in coronatijd: