Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie in het komend jaar met 6 euro per maand. Dat is meer dan de 3 euro per maand die het kabinet op Prinsjesdag voorzag voor de premies in 2020.

De DSW-basisverzekering gaat daardoor 118 euro per maand kosten. Dat komt wel weer overeen met de verwachting van het kabinet dat uitgaat van een gemiddelde maandpremie van 118,41 euro volgend jaar.

Zorgverzekeraars bepalen iedere herfst zelf welke premie ze van hun klanten vragen. De premie van DSW was de afgelopen jaren lager dan gemiddeld. De Schiedamse zorgverzekeraar haalde vorig jaar zelfs geld uit de financiële buffers om de premie te verlagen en consumenten te verleiden over te stappen.

Dit jaar zet DSW minder van de buffers in. “Vorig jaar konden we nog 5 euro teruggeven uit onze reserves om de premiestijging te dempen. Dit jaar kan dat nog maar 2 euro zijn”, zegt Aad de Groot, de nieuwe bestuursvoorzitter van DSW.

De Groot denkt dat de prijsstijging bij andere zorgverzekeraars minder groot zal zijn, zegt hij tegen de NOS. “We hebben vorig jaar meer teruggegeven uit de reserves dan andere zorgverzekeraars en ik verwacht dat andere zorgverzekeraars dus niet die inhaalslag van 3 euro hoeven te maken.”

Zorgkosten blijven stijgen

De prijsstijging is volgens DSW onder meer noodzakelijk vanwege hogere zorgkosten. "Iedereen vindt dat mensen in de zorg meer moeten verdienen, omdat er een achterstand ingehaald moet worden", aldus De Groot. "We verwachten dat de lonen bijgetrokken gaan worden in de zorg en dat komt voor de helft weer terug in de hogere premie."

Ook de stijgende uitgaven aan dure medicijnen maken een premiestijging volgens De Groot noodzakelijk.

Het eigen risico blijft bij DSW gelijk op 375 euro. Dat is een tientje onder het wettelijk vastgelegde bedrag van 385 euro.

Door een lager eigen risico te hanteren, maakt DSW duidelijk dat het voorstander is van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. Voormalig DSW-topman Chris Oomen voerde het lagere eigen risico in. Hij noemde het oneerlijk dat gezonde klanten een premievoordeel krijgen door hun eigen risico flink op te hogen.

DSW is ieder jaar de eerste zorgverzekeraar die zijn premie bekendmaakt. Uiterlijk 12 november moeten alle premies voor 2020 bekend zijn.

Lees meer: