• Donald Trump komt voorlopig niet terug op Facebook en Instagram.
  • De Oversight Board, een soort gerechtshof van Facebook, oordeelt dat de voormalig president terecht van de platforms is geweerd.
  • Dit gebeurde op 7 januari nadat aanhangers van Trump het Capitool bestormden omdat ze geloofden dat de verkiezingen frauduleus waren verlopen.

Donald Trump mag vooralsnog niet terugkeren op Facebook en Instagram nadat hij in januari van de platforms werd geweerd omdat zijn aanhangers het Capitool bestormden.

De Oversight Board, een soort gerechtshof van Facebook, oordeelde dat Trump terecht werd geblokkeerd op Facebook en dochterplatform Instagram.

Wel kreeg Facebook een tik op de vingers omdat Trump voor “onbepaalde tijd’ werd geblokkeerd. Die straf is volgens de Oversight Board te willekeurig en te vaag.

Tijdens de bestorming van het Capitool plaatste Trump een video op zijn officiële accounts op Facebook en Instagram. Daarin zei hij tegen de relschoppers: “Ik ken jullie pijn. Ik weet van jullie leed. De verkiezingen zijn van ons gestolen.”

Vervolgens riep hij de menigte op naar huis te gaan, maar hij sprak nog wel van een "frauduleuze verkiezing" en noemde zijn aanhangers "heel bijzonder". Facebook verwijderde het filmpje na twintig minuten.

Ongeveer een half uur later, terwijl de politie probeerde de orde te herstellen, schreef Trump op Facebook: "Dit gebeurt er wanneer een heilige monsterscore bij verkiezingen zo gemeen wordt afgenomen van geweldige patriotten die zo lang slecht zijn behandeld."

Die boodschap werd een paar minuten later ook verwijderd. De accounts van Trump op Facebook en Instagram werden 24 uur geschorst.

Een dag na de rellen besloot Facebook om Trump voor onbepaalde tijd te schorsen, en in elk geval voor de twee weken die nog resteerden tot het vertrek van Trump als president en de machtsoverdracht aan de huidige president Joe Biden.

Na de machtswisseling besloot Facebook de schorsing van Trump voor te leggen aan zijn eigen controleurs, maar het Oversight Board is het daar helemaal niet mee eens. "Het is de taak van Facebook om noodzakelijke en gepaste straffen op te leggen voor ernstige overtredingen van zijn beleid. De taak van het Board is om te controleren of de regels van Facebook passen bij zijn beleid, waarden en bij mensenrechten. Door een vage straf op te leggen en daarna het Board te vragen het op te lossen, ontwijkt Facebook zijn verantwoordelijkheden. Het Board wil dat Facebook een duidelijke straf toepast en onderbouwt."

Gezien de ernst van de rellen en het gevaar van geweld vindt het Oversight Board het op zich terecht dat de accounts van Trump werden geschorst. Maar dat die schorsing "voor onbepaalde tijd" is, is volgens het Board niet in orde. Die straf staat namelijk niet in de regels van Facebook.

"De normale straffen van Facebook zijn verwijdering van berichten, opleggen van een tijdelijke schorsing of permanente uitschakeling van een account", aldus het 'gerechtshof'.

De oordelen van het Oversight Board zijn bindend. Facebook zegt in een reactie dat de schorsing van Trump "noodzakelijk en juist" was.

Over de onbepaalde duur van de straf meldt Facebook: "We nemen het besluit van het Board in overweging en zullen een duidelijke en gepaste actie bepalen. In de tussentijd blijven de accounts van Trump geschorst."

Lees meer over Donald Trump: