• De Amerikaanse spionagewet is een van de drie wetten die Donald Trump mogelijk zou hebben overtreden, blijkt uit de recente huiszoeking van zijn resort Mar-a-Lago.
  • Mocht de voormalige president hiervoor veroordeeld worden, dan kan hij tot wel tien jaar celstraf opgelegd krijgen.
  • “We hebben het hier over serieuze misdrijven”, vertelt juridisch expert Lisa Rubin aan MSNBC.
  • Lees ook: ‘FBI zocht naar documenten over kernwapens bij inval in Trumps villa’

Voormalig president Donald Trump kan tot wel tien jaar celstraf krijgen, als hij veroordeeld wordt voor het overtreden van de Spionagewet. Deze Espionage Act of 1917 is een wet die aanvankelijk werd aangenomen tijdens de Eerste Wereldoorlog om binnenlands protest tegen de Amerikaanse deelneming aan het conflict in Europa in de kiem te smoren.

Het statuut dat Trump het meest in gevaar brengt, is 18 U.S.C. §§. “Dat is het deel van de wet waar iedere overtreding een maximale straf van tien jaar met zich meebrengt”, vertelt juridisch expert Lisa Rubin op MSNBC.

In vergelijking met 1917 gaat het bij de Spionagewet tegenwoordig vooral om het strafbaar stellen van het lekken van geheime informatie. De wet verbiedt Amerikaanse burgers om informatie die de veiligheid van het land in gevaar brengt of geweld aandoet, te delen of te verspreiden.

Elf dozen documenten meegenomen door FBI

De opmerkingen van Rubin op MSNBC komen een week nadat de FBI een huiszoeking uitvoerde in de woning van Trump in Florida.

Uit openbaar gemaakte juridische documenten blijkt dat de huiszoeking op maandag 8 februari onderdeel uitmaakt van een breder onderzoek. Hierin wordt bekeken of Trump drie afzonderlijke federale wetten heeft overtreden bij zijn omgang met vertrouwelijke overheidsdocumenten.

Tijdens de huiszoeking vonden agenten van de FBI elf dozen met vertrouwelijke documenten die Trump bij zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Sommige dozen kregen bij het afvoeren het label 'top secret', meldde Insider vorige week. Volgens The Washington Post betreft het onder andere ultrageheime documenten over kernwapens.

"Het gaat volgens Rubin om serieuze misdrijven, als de berichten over de inhoud van de documenten kloppen, beaamt Rubin tegenover MSNBC.

Trump: 'Iedereen neemt wel eens wat werk mee naar huis'

Tot nu toe ontkent Trump alle berichten over zijn omgang met geheime documenten. Hij zou ze naar eigen zeggen "gedeclassificeerd" hebben, waardoor ze niet meer vallen onder het staatsgeheim. En, zo voegde de voormalige president toe aan zijn verdediging: "Iedereen neemt wel eens wat werk mee naar huis".

Rubin benadrukt op MSNBC dat een mogelijke straf voor Trump over de omgang met geheime documenten los staat van andere zaken die tegen hem lopen. De voormalige bewoner van het Witte Huis kan ook nog aangeklaagd worden vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington DC op 6 januari 2021.

"We hebben het nu niet eens over wat er uit de onderzoeken naar de bestorming van het Capitool kan komen", zegt Rubin. De tien jaar celstraf "heeft alleen te maken met het aanpassen, vernietigen en verwijderen van overheidsdocumenten. Waarvan sommigen het stempel staatsgeheim dragen en anderen misschien niet".

Lees ook: Biden bereidt herverkiezingscampagne in 2024 voor, met name om Trump dwars te zitten