ANALYSE – Er zijn heel wat beleggers die verzot zijn op dividenduitkeringen. Zij beschouwen dividend dikwijls vooral als een mooie bron van extra inkomsten.

Zelf kijk ik anders naar dividend: het is een optie van het management voor de allocatie van kapitaal. De andere opties hiervoor zijn investeren in de onderneming, overnames en de inkoop van eigen aandelen.

Zo nu en dan informeren beleggers mij over een aandeel dat aantrekkelijk zou zijn vanwege een heel hoog dividendrendement. Een hoog dividendrendement alleen is echter volstrekt onvoldoende om een aandeel als aantrekkelijk te kunnen bestempelen.

Soms keren bedrijven dividend uit terwijl er daarvoor helemaal geen geld is. Om dan toch dividend te kunnen betalen, wordt soms aan rendabele investeringen in het bedrijf zelf voorbijgegaan. En in weer andere gevallen gaan bedrijven extra leningen aan om maar dividend te kunnen blijven betalen.

Vreemder nog zijn de gevallen waarbij bedrijven extra aandelen uitgeven om vervolgens met het opgehaalde geld dividend uit te keren. Om de uitgifte van extra aandelen een succes te maken wordt hiervoor vaak een dure zakenbank ingeschakeld.

Koop nooit een aandeel vanwege het dividendrendement alleen. En wees je ervan bewust dat bij een heel hoog dividendrendement de markt kennelijk al voorsorteert op een dividendverlaging. Goede kans dat je het hoge dividend dan helemaal niet krijgt maar - mogelijk - wel wordt opgezadeld met een stevig koersverlies (wanneer de dividendverlaging daadwerkelijk bekendgemaakt wordt).

Bedrijven die winst herinvesteren leveren vaak hoger rendement op

Bij de meeste aandelen in mijn eigen portefeuille is het dividendrendement niet zo hoog. Ik focus mij bij grote voorkeur op bedrijven die structureel heel winstgevend zijn (altijd terug te voeren op competitieve voordelen!). En de voorkeur gaat hierbij nog het meest uit naar bedrijven die een groot deel van de winst - het liefst alles - herinvesteren tegen opnieuw een hoog rendement.

Een mooi voorbeeld van hoe ik tegen dividenden aankijk vormt investeringsvehikel Berkshire Hathaway van topbelegger Warren Buffett. Dit bedrijf keerde in vijftig jaar tijd slechts eenmaal een klein dividend uit en Buffett stelt daarvan nog altijd spijt te hebben. Goed beschouwd dus vrijwel nooit.

Maar juist doordat Berkshire Hathaway geen dividend heeft betaald, kon alle winst voortdurend geherinvesteerd worden. Tegen opnieuw een hoog rendement. Het gevolg is geweest dat Berkshire onder aanvoering van Warren Buffett heeft kunnen uitgroeien van een falend textielbedrijf tot een van 's werelds meest waardevolle bedrijven.

Was bij Berkshire Hathaway structureel een groot deel van de winst als dividend uitgekeerd, dan was het succes lang niet zo extreem geweest. En Buffetts bijzondere aandeelhoudersvergaderingen – begin deze maand bezocht door circa 40.000 beleggers waaronder een groep Nederlanders en Belgen - waren er dan heel waarschijnlijk nooit geweest.

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit aandelen Berkshire Hathaway.

LEES OOK: Ik volgde een week lang het dieet van superbelegger Warren Buffett – dit is wat er gebeurde