• Geluk en betrokkenheid op de werkvloer staan volgens sommige loopbaanexperts onder druk.
  • Volgens Hogan Assessments zijn er drie gebieden waar je als werknemer naar kunt kijken om geluk en betrokkenheid in je baan en carrière te verbeteren.
  • Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het besef dat in veel gevallen niet een nieuwe baan, maar een andere mentaliteit tot meer geluk in je werk kan leiden.
  • Lees ook: 3 dingen die je nooit moet doen op het werk, volgens een HR-manager met 10 jaar ervaring

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog relatief groot, maar gaat het daarmee ook goed met werknemers? Betrokkenheid op de werkvloer staat volgens sommige loopbaanexperts onder druk.

Hoewel de werkloosheid in Nederland nog altijd relatief laag is, betekent dat niet per se dat werknemers ook gelukkig zijn in hun carrière en hun dagelijkse werkleven.

Volgens adviesbureau Hogan Assessments, dat zich specialiseert in persoonlijkheidsbeoordeling van werknemers en leiderschapsadvies, zijn er drie gebieden waar je als werknemer naar kunt kijken om geluk en betrokkenheid in je baan en carrière te verbeteren. Dat stelt het adviesbureau in een persbericht.

Als eerste gaat het om de realisering dat in veel gevallen niet een nieuwe baan, maar een andere mentaliteit tot meer geluk in het werkleven kan leiden. Ten tweede is het ontwikkelen van sterke persoonlijke relaties van groot belang. Ten slotte kunnen strategieën om onnodige stress te vermijden een belangrijke rol spelen.

We behandelen de drie punten hieronder stapsgewijs.

1) Nieuwe baan of nieuwe mentaliteit?

Vaak koesteren werknemers de overtuiging dat ze gelukkiger zouden zijn met een andere baan. Maar dat is niet altijd het geval. De kans bestaat dat ze ook bij een ander bedrijf vast zouden komen te zitten in een soortgelijke functie.

In plaats van te verlangen naar een andere baan is het daarom van belang om tot de kern te komen van wat iemand ongelukkig maakt in zijn of haar huidige functie.

„Stel jezelf belangrijke vragen, zoals wat maakt me ongelukkig? Is het de werkdruk? Het gebrek aan flexibiliteit? De druk die ik voel om te presteren, of geen nee te zeggen uit angst geen ‘teamspeler’ te zijn?", zegt Ryne Sherman Hogan Assessments in de perstoelichting.

Als je preciezer hebt kunnen vaststellen wat je ongelukkig maakt in je huidige baan, kun je ook beter bepalen wat je zou kunnen veranderen je huidige functie, stelt Sherman. Het kan dus lonen om in eerste instantie met je leidinggevende te kijken hoe je dingen kunt verbeteren en ander inrichten. Pas als dat niet werkt, wordt het tijd om ook naar andere opties te kijken.

2) Het ontwikkelen van sociale relaties

Het ontwikkelen van sterke persoonlijke relaties is een belangrijke pijler voor een gelukkiger leven, en hetzelfde geldt voor de werkplek. Uit recent onderzoek blijkt dat het hebben van iemand waar echt goed mee kunt opschieten op het werk cruciaal is voor werktevredenheid en persoonlijk welzijn.

Werknemers hebben sociale steun nodig, maar ook verantwoordingsplicht en een band met de bedrijfscultuur. Het creëren van sterke sociale relaties op het werk ook werknemer die relatief geïsoleerd opereren, helpen om betrokken en toegewijd te blijven. Daardoor worden ze gestimuleerd om een extra stap te zetten, ongeacht de uitdagingen die zich voordoen.

„Hoe meer verbonden werknemers zich voelen, hoe meer betrokken ze zijn bij hun werk", legt Sherman uit in het persbericht. "Het koesteren van relaties kan ook een positieve invloed hebben op de kwaliteit van werk. Hoe comfortabeler werknemers zich voelen om hulp te vragen of samen te werken met collega’s, hoe sterker de output van het team zal zijn.”

3) Vermijd onnodige stress

Stress is een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out en kan leiden tot ongemotiveerd en niet-betrokken personeel, waardoor werknemers zich ongelukkig en overweldigd voelen op het werk. Hoewel stress op het werk niet volledig kan worden vermeden, zijn er wel stappen die kunnen worden gezet om zoveel mogelijk onnodige stress te voorkomen.

Door hun persoonlijke waarden te identificeren en te onderzoeken, kunnen werknemers beter begrijpen waarom ze zich waarschijnlijk op een bepaalde manier gedragen, reageren of met anderen omgaan. Bovendien kunnen ze de omgeving, baan of organisatie identificeren waarin ze het beste tot hun recht komen.

De waarden die gedrag en beslissingen sturen zijn een cruciaal onderdeel van het begrijpen van de persoonlijkheid van een werknemer.

LEES OOK: Artificial intelligence kan er juist voor zorgen dat werknemers méér uren moeten gaan draaien, volgens de baas van een AI-bedrijf