• In de eerste drie maanden van dit jaar is de Nederlandse arbeidsmarkt iets minder krap geworden.
  • Het aantal vacatures steeg licht terwijl het aantal werklozen sterker toenam, blijkt uit cijfers van het CBS.
  • In de afgelopen zes kwartalen nam het aantal vacatures af, maar in maart stonden er meer open dan in december 2023.
  • Lees ook: Lees ook: populaire bijbanen in Nederland: van chauffeur tot bijlesdocent

De Nederlandse arbeidsmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar iets minder krap geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het aantal vacatures licht, maar nam het aantal nieuwe werklozen sterker toe. Desondanks constateert het CBS dat de arbeidsmarkt nog altijd krap is.

Zo waren er per 100 werklozen 110 vacatures beschikbaar. Als de vraag naar arbeid hoger is dan het aanbod, dan is er sprake van krapte. Dat is al het geval sinds eind 2021. De verhouding hiertussen verbeterde daarentegen licht: in het laatste kwartaal van vorig jaar waren er per 100 werklozen nog 114 vacatures beschikbaar.

Dit is te zien in de onderstaande tabel van het CBS. De blauwe lijn toont het aantal vacatures per 100 werklozen. Op de grijze lijn zijn er evenveel vacatures als werklozen.

Bron: CBS
Bron: CBS

Het aantal vacatures nam in de laatste zes kwartalen af, maar eind maart stonden er duizend meer vacatures open dan eind december, in totaal zo'n 411.000. Met name bij de overheid en in de zorg steeg het aantal beschikbare banen. In de horeca liep het aantal juist terug, terwijl in deze sector in het voorgaande kwartaal nog de meeste vacatures opende.

Werkgevers op zoek naar 'onbenutte deeltijdwerkers'

Het aantal mensen zonder werk steeg met zo'n 13.000 tot ongeveer 373.000. Het CBS definieert de mensen in deze groep als personen "die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn". Het statistiekbureau schrijft de stijging toe aan het feit dat er meer mensen waren die zonder succes werk zochten dan dat er werklozen waren die terugkeerden op de arbeidsmarkt.

Werkgevers die op zoek zijn naar personeel lijken inmiddels hun toevlucht te zoeken in zogeheten 'onbenutte deeltijdwerkers', mensen die al werk hebben en meer willen werken. Deze groep bestond eind maart volgens het CBS uit 519.000 mensen, 6000 minder dan eind vorig jaar. In het voorgaande kwartaal groeide dit aantal nog.

Ook lijken bedrijven steeds vaker mensen in vaste dienst te nemen. Zo stelt het CBS op basis van een gezamenlijke analyse met onderzoeksinstituut TNO dat het aantal werknemers met een vast contract in het eerste kwartaal met bijna 100.000 op jaarbasis is gestegen. Ook kwamen er meer zzp'ers bij; het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband nam juist af.

LEES OOK: populaire bijbanen in Nederland: van chauffeur tot bijlesdocent