Aflossen op je lopende hypotheek kan een manier zijn om een lagere rente te bedingen. Banken hanteren namelijk flink uiteenlopende rente-opslagen, al naar gelang de hypotheeklening hoger of lager is ten opzichte van de woningwaarde.

Nederlandse huizenprijzen zitten al weer een tijdje in de lift en dat betekent voor veel huiseigenaren ook dat de marktwaarde van hun woning weer stijgt ten opzichte van de hoogte van de hypotheek.

Sinds 2013 geldt voor nieuwe hypotheekleningen sowieso dat ze  die minimaal annuïtair moeten worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Bij annuïtaire leningen wordt er tussentijds afgelost en dat zorgt er vrijwel automatisch voor zorgt dat de hoogte van de hypotheeklening daalt, vergeleken met de marktwaarde van het huis.

Risicoklasse voor hypotheekrente

Vrijwel alle banken hanteren risico-opslagen ten opzichte van het zogenoemde NHG-tarief. Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie lopen banken immers het minste risico in geval van wanbetaling, omdat ze hiermee een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop verzekerd hebben.

Voor huiseigenaren met een oudere (bank)spaarhypotheek kan tussentijds aflossen ervoor zorgen, dat ze in een lagere risicoklasse vallen en daarmee een rentekorting krijgen. Al zitten daar wel de nodige haken en ogen aan.

Bij een lopende hypotheek moet je bijvoorbeeld de boetegrens in de gaten houden, want vaak mag je jaarlijks maar zo'n 10 tot 15 procent van de lening boetevrij aflossen.

Vanwege de lage spaarrente kan het wel interessant zijn om extra spaargeld in zetten voor aflossing, zeker als je hypotheekrente nog flink hoger is dan de huidige spaarrentes. Maar het is vaak wel handig om dat goed door te rekenen en te bespreken met een financieel adviseur.

Verschillen per bank

Als je met tussentijds aflossen een rentekorting kunt bedingen, kan dat flink schelen. Al zijn er hierbij wel grote onderlinge verschillen tussen banken. De grafieken hieronder tonen de rente-opslagen ten opzichte van het basistarief bij de vier grootbanken en verzekeraar Delta Lloyd.

Gekeken is steeds wat de rente-verschillen voor een rentevaste periode van 10 jaar per risicoklasse, ten opzichte van het laagste tarief.

Bij ABN Amro zie je dan bijvoorbeeld dat als de hypotheeklening hoger is dan 85 procent van de marktwaarde er een rente-opslag is van 0,65 procentpunt ten opzicht van het NHG-tarief (1,89 procent). In de tabel is ook te zien dat dit bij een hypotheek van twee ton neerkomt op 1.300 euro hogere bruto-rentelasten per jaar.

Hoe banken de risicoklassen precies indelen, verschilt flink. Te zien is bijvoorbeeld in de tabel van ING, dat deze bank vele kleine stapjes maakt, waarbij het uiteindelijke verschil tussen het laagste tarief en de hoogste rente-opslag 1,25 procentpunt is. Voor een hypotheek van twee ton komt dat neer op een verschil van 2.500 euro in de bruto jaarlasten.

Gelet op de forse verschillen in de risico-opslagen per bank en per risicoklasse, is het bij extra aflossen vooral zaak op te letten wanneer aflossen een serieuze rentekorting oplevert.