Welke bollen zie je het meest als je langs de Nederlandse bloembollenvelden passeert in april en mei? Wat betreft het beslag op het totale areaal neemt de tulp met stip de eerste positie in.

De bloembollenteelt is in bredere zin aan een opmars bezig in Nederland. De oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bollenteelt is in tien jaar tijd met een vijfde toegenomen tot ruim 28.000 hectare, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er waren in 2023 meer bedrijven die naast andere agrarische activiteiten ook aan bollenteelt deden dan tien jaar eerder. Minder bedrijven hebben bloembollenteelt als hoofdactiviteit, stelt het CBS.

In totaal hielden 1.639 bedrijven zich in 2023 met de bloembollenteelt bezig, een toename van 7 procent ten opzichte van tien jaar eerder. Tot 2013 daalde het aantal telers nog.

Tulp goed voor ruim de helft van areaal bij bloembollen in Nederland

Met name het telen van tulpen is populair. Op meer dan de helft van de landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bollenteelt staan tulpen. Het areaal tulpen nam in tien jaar tijd met 32 procent toe tot ruim 15.000 hectare.

In de onderstaande tabel is te zien dat de tulp in 2023 ruim 53 procent van het areaal van de bloembollenteelt in beslag nam. Daarna volgden de lelies en narcisissen.

De oppervlakte voor de teelt van lelies is in tien jaar toegenomen met bijna 28 procent. Dat er meer tulpen en lelies gekweekt werden, lijkt volgens het CBS ten koste te gaan van de arealen van populaire bollensoorten als de narcis en de gladiool.

In 2022 werd voor ruim een miljard euro aan bloembollen uitgevoerd, volgens het statistiekbureau, goed voor bijna 7 miljard bloembollen. Dat is bijna 30 procent meer dan vijf jaar eerder. Vooral de export van de tulp steeg. De totale waarde van de uitvoer van tulpen nam met 44 procent toe naar 320 miljoen euro.

De exportwaarde van narcissen nam ook toe, maar er werden wel minder bollen van uitgevoerd. Van de gladiool was zowel de exportwaarde als exporthoeveelheid in 2022 vergeleken met vijf jaar eerder gedaald.

LEES OOK: Deze 4 sectoren groeien vrij hard in 2024 en dit zijn 3 krimpsectoren: IT-diensten gaan hard, landbouw dikt in