Het feit dat mest bij boerenbedrijven nu vooral als afvalstof wordt gebruikt, kan zorgen voor een onnodig hoge uitstoot van stikstof. Een nieuw stikstofmeetexperiment in Groningen moet niet alleen inzicht in het effect van mestverwerking geven, maar ook laten zien wie het meest uitstoot en wanneer dit gebeurt, schrijft Binnenlands Bestuur.

Het gaat om een experiment bij Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek, waar met zogenaamde ‘snuffelpalen’ op elk moment van de dag wordt gemeten hoeveel ammoniak er in de lucht hangt. Waarom bij het natuurgebied? Omdat juist daar een stuk blauwgrasland ligt, dat extra gevoelig is voor stikstof.

Volgens de onderzoekers vormen bepaalde stikstofpieken het grootste probleem. Als de uitstoters van deze stikstof in kaart kunnen worden gebracht, kan er aan potentiële oplossingen worden gewerkt. Daaronder valt mogelijk ook een stikstofarmere verwerking van mest.

LEES HIER het hele artikel op Binnenlands Bestuur: Unieke meetproef met stikstof in provincie Groningen