Wil je de robotisering voor blijven en er zeker van zijn dat je over een jaartje of wat nog werk hebt, dan hoef je niet te wanhopen.

Banenplatform Nationaleberoepengids.nl onderzocht welke banen toekomstbestendig zijn en komt met een lijstje van 21 functies – zie onder aan dit artikel voor de lijst.

“Een gemeenschappelijke deler van de beroepen is dat ze alle een creatief probleemoplossend en organisatorisch karakter hebben, waar al dan niet analytisch en empathisch inzicht bij komt kijken”, zegt Peter Koelewijn van de Nationale Beroepengids tegenover Business Insider. “Het meeste werk verschuift naar kenniswerk, waarbij zaken als overzicht houden, beslissen en pro-actief handelen de grootste toegevoegde waarde bieden.”

Koelewijn noemt ook “empathie, didactiek en sociabiliteit” als gemeenschappelijke delers. Koelewijn werkt als freelancer voor Nationaleberoepengids.nl, daarvoor was hij een aantal jaren actief als marketingmanager bij een vergelijkingssite voor de professionele onderwijsmarkt.

Bij de toekomstbestendige beroepen zitten nieuwe functies zoals de ‘internet of things’-expert, maar ook de zorgprofessional en de bouwvakker. Bij die laatste twee gaat het wel om een soort bouwvakker en zorgmedewerker 2.0.

Mens is flexibeler en creatiever dan robot

Een robot of computer kan alleen binnen vooraf gedefinieerde kaders opereren, stelt Koelewijn. "Out-of-the-box denken, overzicht houden, creativiteit, empathie en sociabiliteit zijn waardes die een robot niet kan leveren."

De Nationale Beroepengids stelde de lijst samen op basis van onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO), een studie van de Universiteit van Oxford, beroepsontwikkelingen in het verleden en de huidige trends daarbinnen, kennis van de arbeidsmarkt, professionele ontwikkeling/onderwijs, eigen ervaring en inzicht.

Dit zijn de 21 beroepen die je moeten behoeden voor de robotisering, op willekeurige volgorde.


Datawetenschapper

 • 'Big data' is een trend in vele branches, dus neemt de vraag naar dit type datawetenschapper enorm toe.
 • De kerntaak is het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om daarin bepaalde inzichten te ontdekken die relevant zijn voor de organisatie.

Werkgeluksdeskundige

 • Adviseur, manager of staffunctionaris die de geluksbeleving op de werkvloer vergroot.
 • Geeft workshops en (team-)coaching gericht op persoonlijk leiderschap en het geven van inspiratiesessies.
 • Delen van kennis en inzichten over gelukkig werken, of implementeren tools of systemen waarmee de geluksbeleving wordt bijgehouden.

Domotica / smart home / 'internet of things'-expert

 • Specialist in het gebruik van technische toepassingen in huis (smart homes), zoals verbindingen tussen internet, telefoon en huishoudelijke apparaten.
 • Hier is ook het 'internet of things' in opkomst, bijvoorbeeld jouw koelkast die zelf nieuwe melk bestelt.
 • Verschillende verschijningsvormen, van ontwerper tot installateur smart homes.

Growth hacker

 • Een onlinemarketingspecialist die zich specifiek richt op het versnellen van de groei door het proces of een bepaalde methodiek te 'hacken'.
 • Het doen van veel kleine testen/experimenten om de effectiefste methode te vinden om zo snel mogelijke groei te realiseren.
 • Vaak een veelkunner die zich ook gespecialiseerd heeft in een aantal disciplines.
 • Heeft overzicht van alle mogelijkheden en zoekt meerdere aansluitende elementen bij elkaar om een zo groot mogelijke effectiviteit te realiseren.

Digital developer

 • Verzamelnaam voor web-ontwikkelaars (back-end en front-end) en app-developers.
 • Niet alleen programmeren, maar vooral toepassingen bedenken waarmee een probleem wordt opgelost of een functionaliteit mogelijk wordt gemaakt.
 • "Er is al jaren een tekort aan developers, dus de banen liggen voor het oprapen", aldus Nationaleberoepengids.nl

Longevity coach

 • Gespecialiseerde coach op het gebied van lifestyle, voeding en beweging.
 • Richt zich op het verspreiden van kennis over hoe mensen langdurig gezond en vitaal kunnen blijven.
 • Cliënten dagelijks meer bewust verantwoorde keuzes laten maken op het gebied van voeding, beweging, stressmanagement en slaapkwaliteit. Deze benadering wordt 'longevity' genoemd.

Product owner

 • Een gespecialiseerde online productmanager.
 • Verantwoordelijk voor de ROI (return on investment) van de doorontwikkeling van een specifiek onderdeel.
 • Dient een heldere visie te hebben over wat hij of zij ontwikkeld wilt zien en dient deze visie ook over te kunnen brengen aan het team en andere stakeholders binnen het bedrijf.
 • Vertaalt de ideeën daarna naar taken of processtappen of kleine ontwikkelprojecten die tickets worden genoemd.
 • Bepaalt prioriteiten.

Ontwikkelingscoach

 • Richt zich op de persoonlijke of professionele ontwikkeling van medewerkers of cliënten.
 • Al bekend als bijvoorbeeld loopbaancoach, managementcoach, mentor en andere gespecialiseerde coaches.
 • De cliënt of medewerker helpen met verandering van gedrag dat het persoonlijke of professionele welzijn van de cliënt in de weg staat.
 • Onder andere door goed te luisteren om inzicht te krijgen in de persoonlijke knelpunten van de cliënt en daarna deze inzichten over te brengen.

Dronepiloot

 • Met de ontwikkeling van de drone wordt ook de dronepiloot een serieus vak.
 • Kan de drone van een nabije locatie besturen maar ook vanaf vele kilometers afstand.
 • De eerste professionele dronepiloten hadden een militaire functie, tegenwoordig zie je ze ook bij commerciële opdrachten terugkomen, zoals bijvoorbeeld filmopnames.

3D-specialist

 • Kan zowel een tekenaar zijn of een 3D-print specialist.
 • De 3D-tekenaar creëert 3D-ontwerpen voor diverse toepassingen, zoals specifieke onderdelen voor apparaten en machines.
 • Maar kan ook een ontwerp maken voor een woning waardoor de woning vanuit alle hoeken te bekijken is.
 • De 3D-print-specialist richt zich op het uitprinten van driedimensionale ontwerpen met een 3D-printer, het kan zijn dat hij/zij hiervoor ook de 3D-ontwerpen maakt.

Recruitment specialist

 • Niet nieuw maar binnen de 'human resource' het beroep met de meeste groei.
 • Opvallend: de Chief Recruitment Officer doet zijn intrede. Recruitment begint een steeds belangrijker onderdeel te worden binnen organisaties, gezien de steeds groter wordende complexiteit van het aantrekken van het juiste personeel.
 • Moet meer in huis hebben dan wat vandaag van de recruiter gevraagd wordt.

Logistiek specialist

 • Hoewel sommigen verwachten dat de transport- en logistieke branche grote slachtoffers van robotisering wordt, denkt Nationaleberoepengids.nl dat dit werk voorlopig nog door mensen wordt gedaan. "Het werk neemt in complexiteit toe. Pakketbezorgers krijgen er meer administratieve taken bij."
 • De focus binnen de logistiek zal meer naar het plannen en coördineren van de logistieke processen gaan en wellicht meer richting ketenmanagement verschuiven.

Professional organizer

 • Adviseert en begeleidt personen die meer structuur en overzicht in hun tijd en ruimte willen hebben, zodat zij met meer plezier, rust en ontspanning hun dagelijkse activiteiten kunnen doen.
 • Naast particulieren kan de 'professional organizer' ook bij bedrijven advies en begeleiding geven over hoe hun werknemers de werkzaamheden beter en efficiënter kunnen inrichten.
 • Deze professional organizers richten zich op de werkplek, timemanagement en/of financiën.
 • De vraag naar de professional organizer neemt toe en komt in verschillende vormen terug.

Empatisch zorg- en welzijnprofessional

 • Verplegers en verzorgers 2.0.
 • Een aantal technische handelingen in de zorg kunnen gerobotiseerd worden, maar het menselijke aspect gaat de boventoon voeren.
 • Dit geldt ook voor artsen; de chirurgische handeling wordt waarschijnlijk eerder gerobotiseerd dan verpleegtechnische handelingen.

Docent webdevelopment

 • Kansen in het onderwijs liggen er voor docenten die gespecialiseerd professioneel onderwijs bieden, zoals leraar webdevelopment.
 • "Het grote tekort aan webdevelopers biedt gouden kansen voor de ontwikkelaar die graag zijn kennis wil overbrengen", aldus het onderzoek.

Ethisch hacker

 • De cybersecurity-professional heeft een prettige professionele toekomst. Een variant hiervan die enorm in opkomst is, is de ethisch hacker.
 • Het is niet overal ter wereld legaal, in Nederland is er een richtlijn die ervoor zorgt dat de ethisch hacker niet vervolgd wordt.
 • Ethisch hackers doen hun werk voornamelijk op vrijwillige basis vanuit hun persoonlijke plichtsbesef.
 • Er begint een industrie te ontstaan waarin geld verdient wordt. Zo loofde Google in 2015 een bonus uit van 75.000 dollar voor degene die een beveiligingslek in de browser Chrome kon vinden.
 • Begint vaak als hobbyist die van zijn hobby zijn werk maakt.

Duurzaam bouwer / groene bouwvakker

 • Type bouwvakker die andere dingen doet dan stenen metselen.
 • Gespecialiseerd in duurzame bouwtechnieken om woningen energiebesparend of energieneutraal te maken.
 • Dient met zijn tijd mee te gaan en zich te specialiseren in de groter wordende vraag naar duurzaam bouwen. Dat is nodig: de eerste robot die duizend stenen per dag metselt is al op de markt.

Finance coach

 • Al bekend onder namen als schuldhulpverlener, budgetcoach, financieel planner of cashflow coach.
 • Helpt particuliere of zakelijke klanten met de financiële huishouding.
 • Naast het afstemmen van inkomsten en uitgaven probeert de finance coach advies te geven of te coachen over het uitgavenpatroon, het inkomsten gedeelte of beiden.
 • Dit type beroep biedt een ontwikkelrichting voor mensen met financieel administratieve beroepen, omdat veel boekhoudtechnische handelingen zullen verdwijnen als gevolg van de automatisering.

Facilitator

 • Faciliteert processen binnen een team of vergadering.
 • Heeft geen autoritaire verantwoordelijkheid, maar is vooral een coach en houdt hierbij de belangen van de teamleden in de gaten.
 • Een voorbeeld is de scrum master. Een ander voorbeeld van facilitator is de gelijknamige rol binnen de holacracy-methodiek, die het correcte verloop van de meeting bewaakt.

Freelance specialist

 • Niet nieuw, maar wel een beroep dat aan een flinke groei bezig is. Je ziet freelance specialisten die werken via platforms, zoals grafisch ontwerpers.
 • Ook de markt voor interim professionals groeit.
 • Moet naast vakinhoudelijke expertise zich ook ontwikkelen in de acquisitie van klanten, dus heeft ook deze kwaliteiten nodig voordat hij/zij kan overstappen naar dit type dienstverband.

Virtuele assistent

 • Werkt alleen op afstand voor de opdrachtgever en is eigenlijk de secretaresse die alleen via telefoon, chat of mail bereikbaar is.
 • Focus van het werk ligt op het overzien van de administratie. Heeft hierin een coördinerende rol en verzorgt de communicatie met klanten of toeleveranciers.
 • We zien binnen de secretaressefunctie terug dat een manager of ondernemer toch ook een sparringpartner of feedback nodig heeft.
 • Of dit voor een virtuele assistent misschien ook belangrijk gaat worden is nog niet bekend.