Veel mensen denken dat ze geen recht hebben op zorgtoeslag en lopen deze daardoor mis. Volgens de Dienst Toeslagen vraagt ruim 1 op de 10 huishoudens met recht op zorg- of huurtoeslag deze niet aan. Wie nog zorgtoeslag (of huurtoeslag) wil aanvragen over 2022, heeft uiterlijk tot en met 31 augustus 2023 de tijd.

De zorgtoeslag kan je helpen de premie voor de zorgverzekering te betalen. Je kan deze aanvragen als je 18 jaar of ouder bent en een zorgverzekering hebt, wat verplicht is in Nederland. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk en er gelden onder meer inkomensgrenzen om ervoor in aanmerking te komen.

Om er snel achter te komen of je recht hebt op toeslag kun je een proefberekening maken. Dit kan uiterlijk tot en met 31 augustus 2023, daarna kan je geen toeslag meer aanvragen over 2022.

Een proefberekening is een snelle manier om korte te metten te maken met twee hardnekkige  misverstanden over de zorgtoeslag.

Misverstand 1: zorgtoeslag moet je terugbetalen

Vorig jaar bleek uit een enquête van vergelijkingssite Independer dat 30 procent van de ondervraagden geen zorgtoeslag durft aan te vragen uit angst om deze terug te moeten betalen.

Het is niet heel gek dat dit misverstand ontstaat. We hebben de Toeslagenaffaire gehad waarbij mensen onterecht als fraudeur werden aangemerkt en duizenden euro’s moesten betalen. Daarnaast zijn er gevallen waarbij mensen inderdaad honderden of duizenden moeten terugbetalen.

Dit komt door het toeslagensysteem, waarbij toeslag wordt uitgekeerd op basis van je (financiële) situatie. Zodra daarin iets verandert, krijg je meer of minder toeslag. Mensen moeten deze wijzigingen zelf doorgeven en dat gebeurt niet altijd of niet op tijd.

Het kan dan misgaan. Vooral als je toeslag vooraf  hebt aangevraagd en maandelijks een bedrag op je rekening krijgt. Als er gedurende het jaar iets verandert en je geeft dat niet door, dan blijf je een bedrag ontvangen dat gebaseerd is op je oude situatie. Bij de belastingaangifte blijkt dan dat je te veel hebt ontvangen en dat je moet terugbetalen.

Ellende kun je voorkomen door de toeslag achteraf aan te vragen. De deadline is altijd 1 september in het jaar volgend op het jaar waarover je toeslag wilt ontvangen.

Misverstand 2: met mijn inkomen heb ik geen recht op zorgtoeslag

Mogelijk denk je dat je geen recht hebt op zorgtoeslag met jouw inkomen. En wellicht was dit in een bepaald jaar ook zo. Maar het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag wordt elk jaar gewijzigd.

Van 2020 tot en met 2022 ging het steeds om een jaarlijkse verhoging van enkele honderden euro’s, maar in 2023 is het maximale inkomen voor zorgtoeslag duizenden euro’s hoger dan in 2022. Voor alleenstaanden was het maximale inkomen voor zorgtoeslag 31.998 euro per jaar. In 2023 is dat opgeschroefd naar 38.520 euro.

Niet alleen een verhoging van het toetsingsinkomen kan ervoor zorgen dat je in een bepaald jaar wel recht hebt zorgtoeslag. Misschien heb je een lager inkomen omdat je minder hebt gewerkt of heb je een hypotheek overgesloten en een boeterente betaald. In beide gevallen valt het toetsingsinkomen lager uit waardoor je wellicht toch recht hebt zorgtoeslag.

Maximaal inkomen zorgtoeslag 2022 en 2023

Zoals gezegd is het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag in 2023 fors verhoogd. Hieronder zetten we op een rij wat je aan inkomen en vermogen mag hebben om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag in 2022 en 2023.

Te zien is dus dat het maximale inkomen voor alleenstaanden in 2023 met zo’n 6.500 euro is verhoogd ten opzichte van 2022. Voor aanvragers met een toeslagpartner gaat het om een verhoging van ruim 7.000 euro.

Het maximale bedrag aan te ontvangen toeslag per jaar komt in 2023 zo’n 500 euro hoger uit voor alleenstaanden en voor toeslagpartners ongeveer 600 euro.

De tabellen tonen ook wat je maximaal aan vermogen mag hebben op 1 januari van het jaar waarvoor je toeslag aanvraagt. In 2023 mogen alleenstaanden en toeslagpartners respectievelijk zo’n 7.500 euro en 9.500 euro meer vermogen hebben.

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe minder toeslag. In 2022 kon de zorgtoeslag oplopen tot zo’n 110 euro per maand op jaarbasis voor alleenstaanden en 212 euro per maand met toeslagpartner. Dit was dan bij een inkomen van 25.000 euro op jaarbasis.

In 2023 is dat bedrag, zoals de tabel toont, flink hoger: 154 euro voor alleenstaanden en 256 euro per maand met toeslagpartner. Verdiende je vorig jaar 31.950 euro, het maximale inkomen voor zorgtoeslag in 2022, dan had je nog steeds recht op 2 euro per maand, aldus Independer.

Met de verhoging van het maximale inkomen voor de zorgtoeslag hebben meer mensen er recht op. Volgens berekeningen van Independer hebben in 2023 ruim 7 miljoen Nederlanders recht op deze tegemoetkoming.

Lees ook: 10 redenen waarom je misschien nog recht hebt op huurtoeslag of zorgtoeslag over 2022