Niet iedereen die recht heeft op huurtoeslag of zorgtoeslag vraagt deze overheidssubsidies aan. De Dienst Toeslagen schat dat zo’n 10 procent van de huishoudens dit heeft nagelaten voor het jaar 2022.

Het is nog tot 1 september 2023 mogelijk om via Mijn toeslagen huurtoeslag of zorgtoeslag aan te vragen over het jaar 2022. Maar in welke gevallen zou je nog recht kunnen hebben op deze regelingen voor aanvullend inkomen?

De Dienst Toeslagen geeft in een persbericht 10 voorbeelden:

  1. Je bent vorig jaar minder gaan werken.
  2. Je verloor je baan.
  3. Je werd zzp’er.
  4. Je toeslagpartner had minder inkomen.
  5. Je bent 18 geworden.
  6. Je bent op jezelf gaan wonen.
  7. Je kind is uit huis gegaan waardoor je als gezin minder inkomen hebt.
  8. Je bent gescheiden of uit elkaar gegaan en bent in een huurhuis gaan wonen.
  9. Je ontving voor het eerst AOW.
  10. Je partner overleed.

Om erachter te komen of je nog recht hebt op huurtoeslag of zorgtoeslag uit 2022 kun je een proefberekening doen op de site van de Dienst Toeslagen.

Zorgtoeslag: drempel voor maximaal inkomen en vermogen

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgkosten betaalbaar te houden. Als voorwaarde geldt dat je inkomen en vermogen niet boven een bepaalde drempel uit mogen komen en je moet ouder dan 18 jaar zijn.

Voor het jaar 2022 gold bij de zorgtoeslag een maximaal jaarinkomen zonder toeslagpartner van 31.998 euro; met toeslagpartner was dat in totaal 40.944. Deze bedragen zijn in 2023 verhoogd naar respectievelijk 38.520 euro en 48.224 euro.

Wat het vermogen betreft gold voor de zorgtoeslag in 2022 een maximum van 120.000 euro zonder toeslagpartner; met toeslagpartner was dat in totaal 151.767 euro. Voor 2023 zijn deze bedragen vastgesteld op respectievelijk 127.582 euro en 161.329 euro.

Lees ook: Fiscaal partner worden kan financieel voordelig zijn, maar er zitten ook haken en ogen aan: dit zijn 5 punten om op te letten

Huurtoeslag: complexe regels

Voor de huurtoeslag, een aanvulling op het inkomen om woonlasten betaalbaar te houden, zijn de regels relatief complex. Je moet er ook rekening mee houden dat de hoogte van de huurtoeslag niet voor iedereen gelijk is, maar afhankelijk van je inkomen.

In 2022 moest je minimaal 18 jaar zijn om recht te hebben op huurtoeslag. Verder moest je een zelfstandige woonruimte hebben met een eigen toegangsdeur die op slot kan, plus een eigen keuken en wc. Ook diende je bij een Nederlandse gemeente te zijn ingeschreven op je woonadres. Deze voorwaarden gelden in 2023 nog steeds.

Voor 2022 gold dat alleenstaanden met een inkomen van meer dan 32.500 euro of een vermogen van meer dan 31.747 euro geen recht hadden op huurtoeslag. Met een toeslagpartner mocht je samen maximaal 40.500 euro verdienen. Voor samenwonenden was er een vermogensgrens van 63.494 euro.

Voor studenten jonger dan 23 jaar gold in 2022 een maximale huur van 442,46 euro per maand voor het recht op huurtoeslag. Vanaf 23 jaar lag de maximale huurgrens op 763,47 euro per maand.

LEES OOK: Bezoekers van Grand Prix Zandvoort moeten in 2024 €3 vermakelijkheidsbelasting betalen aan gemeente