De gemiddelde kosten van een datalek bij bedrijven en organisaties bedragen wereldwijd nu 4 miljoen euro. Dat schrijft het Amerikaanse technologieconcern IBM in een jaarlijks onderzoek naar de kosten van datalekken.

Volgens IBM is dat het hoogste niveau ooit gemeten in het achttienjarige bestaan van het rapport.

Daarmee zijn die kosten in de afgelopen drie jaar met 15 procent gestegen. Die kosten komen vooral voor rekening van het detecteren van lekken en het voorkomen van verdere schade aan bedrijven en organisaties, aldus IBM.

Bij het onderzoek werd door IBM grondig gekeken naar datalekken bij 553 organisaties tussen maart vorig jaar en maart van dit jaar. Volgens IBM werd bij de meeste onderzochte organisaties meer dan eenmaal een lek geconstateerd. Ook bleek dat organisaties die hogere kosten voor datalekken vaker doorberekenen aan klanten dan ze het beveiligingsbudget voor IT verhogen.

AI kan helpen financiële schade door datalek te beperken

De onderzoekers stellen dat artificial intelligence (AI) en automatisering kunnen helpen met het opsporen en inperken van schade door datalekken. De opstellers van het rapport stellen dan ook dat bedrijven en organisaties meer moeten investeren in AI en automatisering om lekken sneller boven water te halen en de schade in te dammen.

Bedrijven en organisaties die deze technologieën gebruiken, liepen volgens IBM ruim 1,6 miljoen euro minder schade op bij een datalek dan partijen die deze tools niet inzetten.

Meer over cybersecurity? Check ook deze stukken eens: