• Sparen bij de bank levert niets op, dus ligt de verleiding op de loer om te zoeken naar alternatieve vormen van rendement.
  • In de hippe cryptowereld zijn er ook mogelijkheden om een rentevergoeding te ontvangen op cryptorekeningen.
  • Toch is ‘cryptosparen’ heel anders dan sparen bij de bank. Business Insider benoemt de belangrijkste verschillen.

ANALYSE – Cryptomunten behoren tot de meer exotische vormen van beleggen, waarbij de koersen van digitale valuta zoals de bitcoin wild op en neer kunnen gaan. Steeds meer cryptobeurzen bieden ook mogelijkheden om te ‘sparen’ tegen vaste of variabele rentes.

Cryptosparen klinkt misschien als een alternatief voor sparen bij de bank, maar gaat gepaard met wezenlijk andere risico’s.

Spaarders in Nederland (en elders) hebben te maken met extreem lage rentes, waarbij banken voor vermogens boven de 100.000 euro steeds vaker een negatieve rente rekenen. De verleiding is hierdoor groot om op zoek te gaan naar alternatieven die meer rendement bieden.

Op de Nederlandse vergelijkingssite cryptorentes.com worden rentes op cryptorekeningen nadrukkelijk als alternatief gepresenteerd voor sparen.

Hier is te zien dat je op cryptoplatformen zoals Binance, BlockFi of Celsius rentes kan krijgen uiteenlopend van 2 procent tot wel 9 procent. Dat is andere koek dan de 0 procent die veel klassieke banken bieden op je spaargeld!

Belangrijk is echter om te beseffen dat rente niets anders is dan de prijs van geld en dat een hogere rente altijd betekent dat er ook meer risico is voor degene die geld uitleent.

Er zijn dan ook grote verschillen tussen sparen bij de bank en sparen op een cryptorekening.

We noemen hieronder 5 zaken waar je je bewust van moet zijn.

1. Zekerheid: depositogarantie, kans op faillissement en hacken

Bij een Nederlandse bank parkeer je doorgaans spaargeld in euro's. Je leent in feite geld uit aan de bank, die dit kan inzetten voor financiering van leningen die de bank verstrekt. Daarvoor krijg je een rentevergoeding (of moet je rente betalen als die negatief is).

Bij cryptorekeningen ligt het iets complexer. In sommige gevallen kun je euro's storten en krijg je rente over het eurotegoed. Volgens de site cryptorentes.com is dit het geval bij Binance, waar op euro's een rente van ruim 3 procent wordt geboden.

Maar er zijn ook veel cryptobeurzen die geen rente bieden op eurotegoeden. Je krijgt dan bijvoorbeeld alleen een rentevergoeding als je vermogen in dollars, Britse ponden of cryptovaluta aanhoudt. Per cryptomunt kan de geboden rente uiteenlopen.

Het basale verschil in risico is dat geld dat je bij een Nederlandse bank wegzet tot 100.000 euro is gedekt door het depositogarantiestelsel. Geld dat je bij een cryptobeurs parkeert, is daarentegen niet gedekt door een vangnet van de overheid, als zo'n forum failliet gaat. Je loopt dan een fors risico dat je je geld kwijt bent.

Daarnaast is de kans dat je geld kwijtraakt omdat een 'gewone' bank wordt beroofd verwaarloosbaar, terwijl hacks bij cryptobeurzen waarbij digitale portemonnees worden leeggeroofd nog regelmatig voorkomen. Voor dit risico bieden cryptofora overigens ook verzekeringen aan om klanten te beschermen.

2. Rente in euro op een cryptobeurs: faillissementsrisico

Kies je ervoor om euro's op een cryptorekening te zetten en daar rente op te trekken, dan is het belangrijkste verschil met sparen bij de bank het risico dat je geld in gevaar komt als een financiële instelling in de problemen raakt.

Zoals hierboven aangegeven is de zekerheid dat je je geld terugkrijgt veel minder groot als een cryptobeurs omvalt, dan als een bank kopje onder gaat.

3. Rente op cryptorekening in dollars of ponden

Je kunt ook een tegoed op een cryptorekening in andere officiële valuta dan de euro aanhouden, zoals ponden of dollars, en daar rente voor krijgen.

In dit geval komt er een valutarisico bij: als de koers van de dollar of het Britse pond tegenover de euro verandert, heeft dat gevolgen voor de waarde van je vermogen in euro.

4. Rente op een stablecoin

Een andere mogelijkheid bij cryptorekeningen is dat je geld stopt in een zogenoemde 'stablecoin', een cryptomunt die gekoppeld is aan bijvoorbeeld de dollar. Als je kiest voor een dollarcoin, loop je opnieuw valutarisico (schommeling van de dollar tegenover de euro).

Daarbovenop komt dan het risico dat de uitgever van zo'n dollarcoin niet in staat is de koppeling van de cryptomunt aan de dollar een-op-een in stand te houden. Dit vormt een extra waarderisico.

5. Rente op tegoed in cryptomunten

Tot slot kun je vermogen aanhouden in cryptomunten zoals de bitcoin en ethereum en die uitlenen tegen een rentevergoeding. Dit lijkt ogenschijnlijk op sparen, maar ook hier loop je een valutarisico, maar dan van een geheel andere orde dan bij klassieke valuta.

Bij volwassen munten zoals de dollar of de euro gelden waardeschommelingen van een procent op één dag als relatief fors. Bij cryptomunten daarentegen zijn stijgingen en dalingen van 10 procent, 20 procent of zelfs 40 procent in zeer korte tijd niets bijzonders.

Dit betekent dat het weinig zin heeft om te focussen op bijvoorbeeld een rentevergoeding van 3 procent op een bitcointegoed. Immers, als er ten opzichte van de euro een waardestijging of -daling plaatsvindt van 10 procent heeft dat veel meer invloed op je vermogen dan de rentevergoeding.


Bij dit alles is het goed om een fundamentele vraag niet uit het oog te verliezen: waarom spaar je?

Gaat het om geld dat je achter de hand wilt hebben voor onverwachte financiële gebeurtenissen, dan wil je niet dat de waarde sterk schommelt en ligt sparen op een cryptorekening niet meteen voor de hand, ook al krijg je daar een hogere rentevergoeding.

Kun je vermogen voor langere tijd missen en ben je bereid eventuele verliezen te accepteren, dan kan 'cryptosparen' een optie zijn. Je moet je ervan bewust zijn dat dit eigenlijk een vorm van exotisch beleggen is.

[activecampaign form=28]

Lees meer over cryptomunten: